Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/rarediso/public_html/wp-includes/widgets.php on line 545
Институт по редки болести » Синдром на танцуващите очи
  •  
  • Начало
  • Дейности
  • Редки болести
  • Регистри
  • ЦОЗТА
  • МЦ РареДис
  • Бюлетин
  • За нас
 • Синдром на танцуващите очи

  Отпечатай | сряда 15 декември 2010 | 5 078 прочита

  СИНОНИМИ: Опсоклонус-миоклонус-атаксия синдром
  Синдром на Кинсбърн
  Паранеопластична опсоклонус-миоклонус-атаксия

  КОД МКБ10:

  КОД ORPHANET: ORPHA1183

  ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО С ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ И НЕ ТРЯБВА ДА СЛУЖИ ЗА САМОДИАГНОСТИКА И САМОЛЕЧЕНИЕ. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЗДРАВЕН ПРОБЛЕМ, СЛЕДВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ЛИЧНИЯ/ЛЕКУВАЩ ЛЕКАР.

  КРАТКА ДЕФИНИЦИЯ НА БОЛЕСТТА: Опсоклонус- миоклонус синдрома е рядко заболяване с неясна генеза, ангажиращо нервната система. Заболяването е изключително рядко с калкулирана честота по- малка от 1 на 10 милиона жители на година.

  ЕТИОЛОГИЯ: Понастоящем се приема , че в основата на състоянието стои автоимунун процес с таргетен орган- нервната система. Установена е ясна връзка на синдрома с невробластома при децата и някои неоплазми при възрастните( напр. Овариален карцином). Около половината от описаните случаи са свързани с невробластома, а повечето от останалите случаи се счита ,че са във връзка със спонтанно регресирал невробластом. Може също така да се асоциира и с някои вирусни инфекции ( Епщайн- Бар вирус, Коксаки вируси, ентеровируси).

  КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ: ОМС се проявява с нестабилна трепереща походка, опсоклонус (неправилни мултивекторни бързи очни движения), миоклонус (бързи неволеви мускулни спазми). Други симптоми могат да бъдат още малкомозъчна атаксия, мутизъм ( немота) и дисфазия( неспособност да се разбира речта). Към клиниката влизат и общи симптоми като раздразнителност и физическо неразположение. До третия месец след проявата на ОМС, обикновено се поставя и диагнозата невробластом. Тези варианти на тумора обичайно са с добър хистологичен вариант и са високодиференцирани. Пациентите рядко имат дистантни метастази и прогнозата по отношение на тумора е много добра. Еволюцията на ОМС може да бъде много добра с пълно възстановяване, но повечето деца ( 70-80 %) , за съжаление , страдат от трайни последствия на двигателните , паметови , речеви и поведенчески способности.

  ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ:
  Заболяването не се предава по наследство.

  ЛЕЧЕНИЕ: Няма понастоящем дефинитивно лечение на ОМС. Медикаменти на избор са кортикостероиди (конвенционални и високодозирани режими), АКТХ (адренокортикотропен хормон) , интравенозно имуноглобулини, Ритуксимаб (моноклонално анти- CD20 антитяло), плазмафереза( последното се използва при кортикостероид- резистентните случаи на ОМС). Заедно с това се прилага и основното антитуморно лечение- оперативно отстраняване на формацията с придружаваща химиотерапия.

  АСОЦИАЦИИ НА ПАЦИЕНТИ:

  НАЦИОАНАЛЕН АЛИАНС НА ХОРАТА С РЕДКИ БОЛЕСТИ
  Лице за контакти: Владимир Томов
  Електронна поща: tomov@raredis.org
  Адрес за кореспонденция: бул.“Драган Цанков“ бл. 59-63 вх. 7, София 1000

  СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КЛИНИКИ В БЪЛГАРИЯ:
  СБАЛДОХЗ- София
  Университетска клиника по детски и генетични заболявания- Пловдив, онко- хематологично отделение, неврологично отделение
  Университетска детска онко-хематологична клиника- Гр. Варна

  Медицински център РареДис
  Специализиран медицински център за физиотерапия и рехабилитация, детски болести, генетични консултации.
  Електронна поща: medical@raredis.org
  Адрес за кореспонденция: ул. Ландос 24, ет.1, Пловдив 4000
  Телефон: 032 – 577 447
  Интернет сайт: www.medical.raredis.org

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

  За допълнителна информация, моля посетете сайтовете на Orphanet и NIH Office of Rare Diseases Research.

  Описанието е изготвено от Д-р Катя Сапунарова.

  –––––––––––––––––––––––––
  Last modification: 14:52 15.08.2010
  –––––––––––––––––––––––––

  Copyright © 2018 | ИРБ - България | Условия за ползване | Защита на личните данни | Рекламна политика |