•  
  • Начало
  • Дейности
  • Редки болести
  • Регистри
  • ЦОЗТА
  • МЦ РареДис
  • Бюлетин
  • За нас
 • Национален регистър на пациенти с болест на Уилсън

  Отпечатай | събота 8 октомври 2011 | 4 027 прочита

  През месец ноември 2010 г. БАПОН стартира съвместен проект с Българска асоциация „Болест на Уилсън“ – „Национален регистър на пациенти с болест на Уилсън”. Използвана е стандартизирана анкетна карта за събиране на минимална първична епидемиологична информация, разработена от центъра. Анкетните карти са попълнени с активното участие и подкрепата на лекуващите лекари в отделенията по гастроентерология към университетските клиники в страната. В началното пилотно проучване бяха регистрирани общо 158 пациента. Относителният дял на мъжете е 56.25% (89 човека), а този на жените 43.75% (69 човека). Средната възраст на пациентите с болест на Уилсън е 33.96±0.97 години, варираща между 9 и 65 години. Пациентите са разпределени и се лекуват в пет центъра, както следва: УМБАЛ “Св. Иван Рилски”, София (47.47%), СБАЛДБ, София (4.43%), УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив (10.76%), УМБАЛ “Св. Марина”, Варна (25.95%), УМБАЛ “Д-р Г. Странски”, Плевен (11.39%).

  Copyright © 2017 | ИРБ - България | Условия за ползване | Защита на личните данни | Рекламна политика |