Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/rarediso/public_html/wp-includes/widgets.php on line 545
Институт по редки болести » Европейски проекти
  •  
  • Начало
  • Дейности
  • Редки болести
  • Регистри
  • ЦОЗТА
  • МЦ РареДис
  • Бюлетин
  • За нас

 • Европейски проекти

  Отпечатай | петък 6 януари 2012 | 14 661 прочита

  Редките болести се утвърдиха като приоритетно направление в общата европейска политика по обществено здравеопазване. Малкият брой пациенти и оскъдният опит и експертиза правят редките болести област със значителна добавена стойност за действия на общностно ниво. За да насърчава международните партньорства и изследователските проекти, Европейската комисия не случайно е определила редките болести като приоритетна сфера за Шестата и Седма рамкови програми, както и за Първата общностна програма по обществено здравеопазване.

  БАПОН притежава значителен опит и репутация на европейско ниво чрез участията си в планирането и изпълнението на някои от най-важните европейски проекти в областта на редките болести:

  – като самостоятелен бенефициент

  – 2008: Проект 4EEC RDOD (Четвърта източноевропейска конференция за редки болести и лекарства сираци „Заедно за интегриран подход към редките болести)

  – като асоцииран партньор

  – 2007-2010 RD PORTAL 1 (Orphanet)
  – 2008-2011 EUROPLAN (Европейски проект за разработване на национални планове за редки болести)
  – 2010-2011 RD PORTAL 2 (Orphanet)
  – 2010-2013 BURQOL-RD (Социално-икономическа тежест и качество на живот, свързано със здравето при пациентите с редки болести в Европа)
  – 2011-2013 EPIRARE (Европейска платформа за регистри за редки болести)
  – 2013-2015 STORE (Наративна медицина, медицински досиета и редки болести)
  – 2013-2016 RARE Best Practices (Добри практики за редки болести)

  – като колабориращ партньор

  – 2011-2014 Orphanet Europe


  Copyright © 2018 | ИРБ - България | Условия за ползване | Защита на личните данни | Рекламна политика |