Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/rarediso/public_html/wp-includes/widgets.php on line 545
Институт по редки болести » Регистрация на пациент с рядка болест
  •  
  • Начало
  • Дейности
  • Редки болести
  • Регистри
  • ЦОЗТА
  • МЦ РареДис
  • Бюлетин
  • За нас

 • Регистрация на пациент с рядка болест

  Отпечатай | вторник 10 януари 2012 | 21 928 прочита
  •   Линк от друг уеб сайт за редки болести
     Интернет търсачка
     Публикация във вестник или списание
     По препоръка на Вашия лекар
     По препоръка на познати
     Друго
  • Информационният Център по Редки Болести и Лекарства-Сираци (ИЦРБЛС) е длъжен и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити Вашите лични данни от нерегламентирано използване. Вие имате право да отправите писмено заявление до ИЦРБЛС, с което можете да искате потвърждение за съществуване на лични данни, отнасящи се до Вас; актуализиране или поправяне на данни; да се обоснове законосъобразността на съхранението и обработването на личните Ви данни; да се забрани на ИЦРБЛС да предоставя изцяло или частично обработените Ви лични данни за търговска информация, реклама или пазарно проучване; да поискате да бъдете информирани, преди личните Ви данни да се разкрият за първи път. Предоставяне на лични данни на трети лица се допуска когато съответното лице изрично е дало съгласието си; източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи обществена информация; във връзка със защитата на живота и здравето на съответното физическо лице, както и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки затова; е необходимо на органите на съдебната и изпълнителната власт и за защита на конкуренцията и потребителите и това е установено със закон; са необходими за целите на научни изследвания или за статистически цели и данните са анонимни;

   За въпроси и коментари относно защитата на Вашите лични данни от нас, моля обърнете се към: Информационен Център по Редки Болести и Лекарства Сираци ул. Братя Свещарови 4 4017 Пловдив е-майл: info@raredis.org тел: 0897 858870

   !!!ВНИМАНИЕ!!! Чрез попълване и изпращане на настоящата регистрационна форма, Вие давате вашето информирано съгласие да бъдете добавени в нашата база данни и се съгласявате с условията за защита на личните данни от Информационния Център за Редки Болести и Лекарства Сираци.

  Декларация за поверителност

  Институт за Редки Болести спазва конфиденциалността на данните на хората, използващи сайта и услугите. Институтът събира лични данни единствено в случаите, когато те са доброволно предоставени за осъществяване на определена услуга. Събраната информация включва само контакти за връзка.

  Институтът се придържа към българското и европейското законодателство за защита на личните данни. Всяка лична информация, предоставена доброволно от потребителите на сайта, се пази в строга тайна и не се споделя с трети страни.

  Институтът събира анонимна информация за всяко посещение в сайта за технически и статистически цели.

  Сайтът на Института използва Google Analytics за анализ на посещенията на потребители. Google Analytics не събира никакви лични данни. За повече информация относно декларацията за поверителност и защитата на лични данни на Google Analytics, моля, натиснете тук.

  Сайтът на Института не използва бисквитки.


  Copyright © 2018 | ИРБ - България | Условия за ползване | Защита на личните данни | Рекламна политика |