Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/rarediso/public_html/wp-includes/widgets.php on line 545
Институт по редки болести » З – О
  •  
  • Начало
  • Дейности
  • Редки болести
  • Регистри
  • ЦОЗТА
  • МЦ РареДис
  • Бюлетин
  • За нас

 • З – О

  Отпечатай | четвъртък 12 януари 2012 | 21 058 прочита

  -И-

  Идиопатична CD4+ лимфоцитопения
  Интерстициален цистит
  Инфекциозна мононуклеоза
  – Филатов-Пфайфер, болест (Filatov-Pfeifer)
  Ихтиоза

  -Й-

  Йов, синдром (Job)
  – Синдром с хипергамаглобулинемия Е
  – Бъкли, синдром (Buckley)

  -К-

  Кардиофациокутанеен синдром (CFC)
  Клайнфелтер, синдром (Klinefelter)
  – 47 XXY синдром
  Коен, синдром (Cohen)
  Корнелия де Ланге, синдром (Cornelia de Lange)

  – Брахман-де Ланге, синдром (Brachmann-de Lange)
  Космат език
  – Лингуа вилоса
  Краниостеноза
  – Краниосиностоза
  Крон, болест (Crohn)
  Кутис вертицис гирата
  Кушинг, синдром (Cushing)

  – Първично пигментирано нодуларно надбъбречно заболяване

  -Л-

  Левкодистрофия, метахроматична
  – Арилсулфатаза А, дефицит
  Ленокс-Гасто, синдром (Lennox-Gastaut)

  -М-

  Малформация на Киари (Chiari)
  – Малформация на Арнолд-Киари (Arnold-Chiari)
  Мастоцитоза
  Меланоцитен невус
  Миастения гравис

  – Ерб – Голдфлам, болест (Erb-Goldflam)
  Миелодиспластични синдроми
  Множествена склероза

  – Мултиплена склероза
  Мошковиц, синдром
  – Тромбоцитна тромбопенична пурпура
  – Тромботична микроангиопатия
  Муковисцидоза
  – Кистозна фиброза
  Мукополизахаридоза тип 2
  – Синдром на Хънтър (Hunter)
  Мускулна дистрофия пояс-крайник тип 2А
  – Пелвофеморална мускулна дистрофия на Лейден-Мьобиус (Leyden-Möbius)
  – Калпаинопатия
  Мускулна дистрофия тип Бекер
  Мускулна дистрофия тип Дюшен

  -Н-

  Нарколепсия
  Наследствен ангиоедем
  Наследствена спастична параплегия
  – Щрюмпел-Лорен, болест (Strumpell-Lorrain)
  Натрупване на гликоген, болест – орални изяви (GSD)
  – Гликогеноза
  Неврит, ретробулбарен
  Неврофиброматоза, тип 1
  – фон Реклингхаузен, болест (von Recklinghausen)
  Ниман-Пик, болест (Niemann-Pick)
  – Дефицит на сфингомиелиназа
  Нунан, синдром (Noonan)
  – Търнеров синдром при мъже (Turner)
  – Псевдо-Търнеров синдром при жени (Turner)
  – Търнеров фенотип с нормален кариотип (Turner)

  -О-

  Окулофарингеална мускулна дистрофия
  – Барбо, болест (Barbeau)
  Оротова ацидурия
  – Дефицит на оротова декарбоксилаза
  – Дефицит на урудин монофосфат синтез
  Остеогенезис имперфекта
  – Лобщайн, болест (Lobstein)


  Copyright © 2018 | ИРБ - България | Условия за ползване | Защита на личните данни | Рекламна политика |