Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/rarediso/public_html/wp-includes/widgets.php on line 545
Институт по редки болести » П – Я
  •  
  • Начало
  • Дейности
  • Редки болести
  • Регистри
  • ЦОЗТА
  • МЦ РареДис
  • Бюлетин
  • За нас

 • П – Я

  Отпечатай | четвъртък 12 януари 2012 | 22 293 прочита

  -П-

  Папилон-Лефевр, синдром (Papillon–Lefèvre)
  – Палмоплантарна хиперкератоза с пародонтоза
  – Палмоплантарен кератозис с пародонтопатия
  – Палмоплантарна кератодерма с пародонтоза
  Пейджет, синдром (Paget)
  Пери-Ромберг, синдром (Parry–Romberg)
  – Хемифациална прогресивна атрофия
  Пиер Мари, синдром (Pierre Marie)
  – Хередитарна церебеларна атаксия
  – Aтаксия на Мари (Marie)
  – Менцел, синдром (Menzel)
  – Ноне-Мари, синдром (Nonne-Marie)
  – Санджер Браун, синдром (Sanger Brown)
  Придобита парциална липодистрофия
  – Баракер-Саймънс, синдром (Barraquer-Simons)
  Порфирии
  Прадер-Уили, синдром (Prader-Willi)
  Псевдомиксом на перитонеума
  – „Желиран корем”
  – Малигнен цистаденокарцином на дебелото черво
  – Малигнена перитонелана карциноматоза на дебелото черво
  – Муцинозен цистаденом
  Първична пулмонална хипертония

  -Р-

  Ригер, синдром (Rieger)
  – Мезодермална дисгенезия на ириса и ретината
  Рубинщайн-Тейби, синдром (Rubinstein-Taybi)

  -С-

  Саркоидоза
  Сирингомиелия
  – Сирингобулбия
  – Хидромиелия
  – Морван, болест
  Сирингоцистоаденома папилиферум
  Системен лупус еритематозус
  Спина бифида
  Стеатоцистома мултиплекс

  – Джеймисън, болест (Jamieson)

  -Т-

  T-клетъчен имунодефицит, вродена алопеция и нокътна дистрофия
  Таласемия

  – Анемия на Кули (Cooley)
  – Средиземноморска анемия
  Танцуващи очи, синдром
  – Опсоклонус-миоклонус, синдром
  – Кинсбърн, синдром (Kinsbourne)
  – Паранеопластична oпсоклонус-миоклонус-атаксия
  Тироидит на Хашимото (Hashimoto)
  Тортиколис

  – Цервикална дистония
  Треска, фамилна средиземноморска

  -У-

  Уеъри-Киндлер, синдром (Weary-Kindler)
  – Акрокератолитична пойкилодерма с булозна атрофия
  – Киндлер, синдром (Kindler)
  Уилсон, болест (Wilson)
  – Хепатолентикуларна дегенерация
  Уилямс, синдром (Williams)
  – Делеция 7q11.23
  – Монозомия 7q11.23
  – Уилямс-Бойрен, синдром (Williams-Beuren)
  Уипъл, болест (Whipple)
  – Чревна липодистрофия
  Ушер, синдром (Usher)
  – Халгрен синдром
  – Ушер-Халгрен синдром
  – Дисакузис синдром и ретинална дистрофия дисакузис синдром
  – Ретинитис пигментоза – глухота, глухо-слепота

  -Ф-

  Фар, болест (Fahr)
  – Идиопатична базално-ганглийна калцификация
  – Стриопалидодентална калциноза
  – Цереброваскуларна ферокалциноза
  Фацио-скапуло-хумерална дистрофия
  – Ландузи-Дежерин, болест (Landouzy-Déjérine)
  Фиброматоза, агресивна
  – Десмоиден тумор

  -Х-

  Хейли-Хейли, болест (Hailey-Hailey)
  – Хроничнен доброкачествен пемфигус
  Хемоглобинурия, пароксизмална нощна (PNH)
  Хиперамониемия
  – Дефицит на n-ацетилглутамат синтез
  Хипомагнеземия, фамилна, с хиперкалциурия и нефрокалциноза (FHHNC)
  – Михелис-Кастрило, синдром (Michelis-Castrillo)
  Хистиоцитоза X
  – Еозинофилна грануломатоза
  – Белодробна хистиоцитоза на Лангерхансовите клетки
  – Нелипидна ретикулоендотелиоза
  – Хенд-Шюлер-Крисчън, болест (Hand-Schuller-Christian)
  – Летерер-Сиве, болест (Letterer-Siwe)
  Хомоцистеинемия
  Хънтингтън, хорея (Huntington)
  – Хънтингтън, болест

  -Ц-

  Церебеларна атаксия, тип Холмс (Holmes)
  – Церебелооливарна атрофия
  – Кортикална церебеларна дегенерация

  -Ч-

  Чарг-Щраус, синдром (Churg-Strauss)
  – Алергична грануломатоза
  – Грануломатозен васкулит на малките съдове

  -Ш-

  Шарко-Мари-Тут, болест (Charcot-Marie-Tooth)
  – Наследствена двигателно–сетивна невропатия

  -Щ-

  Щаргардт, болест (Stargardt)
  – Ювенилна макулна дистрофия


  Copyright © 2018 | ИРБ - България | Условия за ползване | Защита на личните данни | Рекламна политика |