•  
  • Начало
  • Дейности
  • Редки болести
  • Регистри
  • ЦОЗТА
  • МЦ РареДис
  • Бюлетин
  • За нас

 • ЦОЗТА

  Отпечатай | вторник 11 февруари 2014 | 10 501 прочита

  Кои сме ние?

  Центърът за оценка на здравни технологии и анализи (ЦОЗТА) е самостоятелно юридическо лице, регистрирано през септември 2013 г. ЦОЗТА функционира като звено към Института по редки болести.

  Зад създаването на ЦОЗТА стои идеята да се допълнят досегашните дейности на Института, като се обхване обширното и все по-динамично развиващо се поле на оценката на здравни технологии (health technology assessment, HTA). Наличието на капацитет и среда в България за провеждане на специализиран анализ и оценка на здравните технологии, предназначени за редки болести, е от съществено значение за крайния успех на всички политики и стратегии за редки болести у нас. Своеобразен показател тук са удължената продължителност и подобреното качество на живот при пациентите с редки болести, които пряко зависят и от навременния достъп до съвременни диагностични и терапевтични здравни технологии. Правилната и надеждна оценка на тях е важна не само за редките болести, но и за нивото на ефективност на цялата здравна система в България.

   Какво представлява HTA?

  HTA обозначава всеки процес на разглеждане и отчитане на свойствата на медицинските технологии, които се използват в здравеопазването – безопасност, ефикасност, приложение, индикации и указания за използване, ефективност на разходите, икономически, социални и етични последствия. Целта на HTA е решенията на здравните власти за използването и заплащането на медицински технологии в здравеопазването да се взимат информирано и обективно в рамките на прозрачен и отворен за обществото процес.

  Какво предлагаме?

  ЦОЗТА предлага високоспециализирани научни изследвания и консултантски услуги в областта на общественото здраве, оценката на здравни технологии и редките болести. Високите стандарти на работа и експертният опит на ЦОЗТА гарантират надеждни и качествени резултати, подпомагащи нашите клиенти при взимането на по-добри и по-ефикасни решения при изпълнение на работните им задачи.

  ЦОЗТА се специализира в планирането и провеждането на персонализирани научноизследователски програми в отговор на специфичните нужди на своите клиенти. В допълнение, ЦОЗТА осъществява ефективна комуникационна стратегия, включително публикации в рецензирани издания, постери и съобщения на научни конференции.

   Изследванията и консултантски услуги, предлагани от ЦОЗТА включват:

  Доклади за оценка на здравни технологии
  Епидемиология и епидемиологични регистри
  Анкетни и наблюдателни проучвания
  Стратегическо планиране на достъп до здравни технологии
  Биостатистика и планиране на клинични проучвания

  ЦОЗТА ще Ви помогне:

  Да разберете по-добре спецификите на конкретния пазар, здравна технология и здравно състояние
  Да ускорите и подобрите достъпа до Вашите идеи и продукти
  Да увеличите ползите и да намалите рисковете при постигането на Вашите работни цели

  Запознайте се със статиите и публикациите на ЦОЗТА тук.

  Научете повече за проектите и събитията на ЦОЗТА тук.

  За контакти: cahta@raredis.org


  Copyright © 2017 | ИРБ - България | Условия за ползване | Защита на личните данни | Рекламна политика |