Начало Национален регистър за хронична миелоидна левкемия