Начало Национален регистър на пациенти с невроендокринни тумори