Начало Ново на сайта АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА

АСОЦИАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА

by admin
1,6K views

Лица за контакти:

София:
Антон Алексиев – председател
Телефон: 0888 802 640

Димитровград:
Светлана Атанасова
Телефон: 0899 850 441

Благоевград:
Румяна Михова
Телефон: 0898 490 411

Варна:
Атанаска Георгиева
Телефон: 0878 944 688

Пловдив:
Мария Калчева
Телефон: 0897 823 075

Експерт събития и комуникации:
Петя Цветкова
Телефон: 0899 599 128

Маркетинг експерт:
Нели Кожухарова
Телефон: 0883 510 277

Адрес:

ул. Житница 22 – А бл. 255 вх. Д ет. 8 ап. 23
ж.к. Красно село, София

Телефон:
0888 802 640

Електронна поща:
info@lifewithcf.org

Интернет сайт:
www.lifewithcf.org

Цели на асоциацията:
• защита на правата на хората страдащи от муковисцидоза
• подпомагане, обединяване, насърчаване и информиране на хора страдащи от муковисцидоза и адаптирането им към обществото
• подпомагане на професионалното развитие и квалификация на изследователите и медиците в областта, свързана с профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията на заболяването муковисцидоза
• запознаване на обществото с особеностите на заболяването, профилактиката, диагностицирането, лечението и рехабилитацията на заболяването муковисцидоза, с физиологическите и психологическите последствия от него.
• насърчаване, подпомагане и развитие на изследвания за заболяването муковисцидоза в България и чужбина.
• създаване на контакти с подобни организации в страната и чужбина.
• осъществяване на връзки и постоянен диалог между Асоциацията и ръководните органи и институции в Република България, имащи отношение към заболяването муковисцидоза (Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Национална Здравно-осигурителна каса, Агенция по лекарствата, Национална трудово-експертна лекарска комисия и др.).
• предприемане на мерки за преодоляването на емоционалните последствия от болестта. Професионална преквалификация и социална рехабилитация на хората страдащи от муковисцидоза.
• осигуряване на средства за лечение и муковисцидоза в България и чужбина.
• създаване на средище за ранна диагноза на заболяването и адекватно лечение на болните от „Муковисцидоза“ със съвременни средства.
• всестранно подпомагане на семействата на заболелите при грижите им за тях.

–––––––––––––––––––––––––
Last modification: 13:55 30.05.2018
–––––––––––––––––––––––––

Още по темата