Начало Ново на сайта Синдром на Кушинг

Синдром на Кушинг

by admin
1,3K views

СИНОНИМИ: Първично пигментирано нодуларно надбъбречно заболяване

КОД МКБ10: E24.0

КОД ORPHANET: ORPHA96253

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО С ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ И НЕ ТРЯБВА ДА СЛУЖИ ЗА САМОДИАГНОСТИКА И САМОЛЕЧЕНИЕ. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЗДРАВЕН ПРОБЛЕМ, СЛЕДВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ЛИЧНИЯ/ЛЕКУВАЩ ЛЕКАР.

КРАТКА ДЕФИНИЦИЯ НА БОЛЕСТТА: Синдрома на Кушинг се дължи на повишена продукция на глюкокортикоиди от кората на надбъбреците, като се дели на две основни форми АКТХ-зависим и АКТХ-независим.

ЕТИОЛОГИЯ: ППННЗ е рядка форма на синдрома на Кушинг, която хистологично се характеризира с нормални по размери надбъбречни жлези сс кортикални микронодули /средно 2 до 3 мм/,които са тъмно оцветени.Половината от случаите на ППННЗ са спорадични. Останалите се онаследяват автозомно доминантно, като генът се локализира е във 2 –ра хромозома при някои, но не при всички случаи. Съчетава се с други нарушения като миксоматозни маси в сърцето, кожата или млечните жлези, сини невуси и други ендокринни нарушения като ранен пубертет, тумори произхождащи от Лайдиговите или Сертолиевите клетки и акромегалия.

КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ:

ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ:

ЛЕЧЕНИЕ:

ЛЕКАРСТВО СИРАК:

АСОЦИАЦИИ НА ПАЦИЕНТИ:

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС НА ХОРАТА С РЕДКИ БОЛЕСТИ
Лице за контакти: Владимир Томов
Електронна поща: tomov@raredis.org
Адрес за кореспонденция: бул.“Драган Цанков“ бл. 59-63 вх. 7, София 1000

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КЛИНИКИ В БЪЛГАРИЯ:

Медицински център РареДис
Специализиран медицински център за физиотерапия и рехабилитация, детски болести, генетични консултации.
Електронна поща: medical@raredis.org
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ЖК Тракия, ул. „Маестро Г. Атанасов“ 22
Телефон: (032) 575 797
Интернет сайт: www.medical.raredis.org

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За допълнителна информация, моля посетете сайтовете на Orphanet и NIH Office of Rare Diseases Research.

Описанието е изготвено от Д-р Николай Ботушанов.

–––––––––––––––––––––––––
Last modification: 06:35 29.08.2010
–––––––––––––––––––––––––

Още по темата