Начало Ново на сайта Фацио-скапуло-хумерална дистрофия

Фацио-скапуло-хумерална дистрофия

by admin
2,1K views

СИНОНИМИ: Болест на Ландузи-Дежерин

КОД МКБ10: G71.0

КОД ORPHANET: ORPHA269

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО С ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ И НЕ ТРЯБВА ДА СЛУЖИ ЗА САМОДИАГНОСТИКА И САМОЛЕЧЕНИЕ. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЗДРАВЕН ПРОБЛЕМ, СЛЕДВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ЛИЧНИЯ/ЛЕКУВАЩ ЛЕКАР.

КРАТКА ДЕФИНИЦИЯ НА БОЛЕСТТА: Фацио-скапуло-хумералната дистрофия (FSHD) е третото най-често срещано наследствено заболяване на мускулите след Мускулна дистрофия Дюшен и Миотоничната дистрофия. FSHD е честа форма на мускулна дистрофия, определена от специфичен набор от симптоми обединението, на които характеризира заболяването. Най-главният симптом е прогресивното отслабване на скелетни мускули, като честотата на засегнатите мускулни групи определя произхода на името: (facio), раменен пояс (scapulo) и горен крайник (humeral). Ранната слабост на мускулите на окото и устата (при усмихване, набръчкване на устните, свирене с уста) са характерни за FSHD. Тези симптоми в комбинация със слабост в мускулите, които стабилизират скапулите, са често основа на поставянето на диагнозата. Въвличането на мускулите на крака, тазовият пояс и корема също е обичайно. Въпреки че прогресията на заболяването е различна при отделните пациенти, тя обикновено е бавна. Повечето пациенти развиват асиметрична слабост, като причината за това е неизвестна.

ЕТИОЛОГИЯ: Всички пациенти с потвърдена диагноза FSHD и върху които са проведени молекулярни изследвания, носят хромозомно пренареждане на субтеломерния регион на 4q (4q35). FSHD се причинява от редукция на размера на ДНК фрагмента в споменатата област. Редукцията на размера е в следствие на делеция на ДНК повтаряща се секвенция (D4Z4).
FSHD е автозомно доминантно унаследявано заболяване. Вероятността за унаследяване на заболяването е 50 %, тъй като всеки родител предоставя по една хромозома от всяка двойка. FSHD е с висока пенетрантност. Спорадичните FSHD случаи са тези, които са в резултат от нова мутация. Различни проучвания регистрират от 10% до 33% от случаите като спорадични, като приблизително около 20% от тях са при пациенти, чийто родител е мозаичен за заболяването.
Епидемиологията на FSHD в общата популация е едно на 20,000. FSHD се среща при всички раси и с еднаква честота при двата пола.

КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ:
Симптоми от мускулите: Вроден дефект на мускулите напр. m. pectoralis. Слабост на мускулите на лицето, горен крайник и рамената; Слабост на мускулите на коремната стена; Положителен симптом на Beevor (Симптомът на Beevor’s е предвижване на пъпа нагоре при флексия на врата. Причинява се от слабост на долните абдоминални мускули); Рядко има хипертрофия на прасците; Късна слабост в краката;
Слух: Сензоневринална загуба на слух
Зрение: Перферна ретинална телангиектазия; Образуване на микроаневризми, Понякога ексудативно отлепяне на ретината; Макуларни ексудати и кръвоизливи; Сърце: Предсърдна тахикардия; Cor pulmonale
Дихателни симптоми: Рестриктивна пулмонарна дисфункция;
Гърди: Изглаждане в областта на клавикулите; “Крилати” скапули;
Лабораторни находки: Повишени нива на Креатинкиназата; Миопатни промени при мускулна биопсия, без възпалителна или митохондриална патология; ЕМГ е миопатно;

ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ:
Съществува ДНК тест за FSHD, който е изключително достоверен при случаите, в които клиничната диагноза е несигурна или невъзможна. Тестът открива ДНК делецията на 4q35. Въпреки, че има фактори, които могат да усложнят теста, потвърдителността е 98%. С подобен тест се диагностицира и FSHD пренатално.

ЛЕЧЕНИЕ: Не съществува лечение за FSHD, съществуват обаче методи за облекчаване на ефектите от заболяването. Физикалната терапия, включваща леки упражнения, спомага за запазването на гъвкавостта. Плуването е особено полезно, като улеснява повечето движения. Стремежът трябва да бъде пациентът да остане колкото е възможно по-активен. Болката е част от симптомите при значителен брой пациенти, като не се прилага специфично лечение. Болкоуспокояващите и умерена физиотерапия се предписват със задоволителни резултати.

ЛЕКАРСТВО СИРАК:

АСОЦИАЦИИ НА ПАЦИЕНТИ:

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС НА ХОРАТА С РЕДКИ БОЛЕСТИ
Лице за контакти: Владимир Томов
Електронна поща: tomov@raredis.org
Адрес за кореспонденция: бул.“Драган Цанков“ бл. 59-63 вх. 7, София 1000

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА НЕВРОМУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Лице за контакти: Виолета Антонова
Електронна поща: banmz@dir.bg
Адрес за кореспонденция: ул. „Недко войвода“ 49, 1220 София

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КЛИНИКИ В БЪЛГАРИЯ:
Университетските клиники в София, Пловдив, Плевен, Варна и Стара Загора.

Медицински център РареДис
Специализиран медицински център за физиотерапия и рехабилитация, детски болести, генетични консултации.
Електронна поща: medical@raredis.org
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ЖК Тракия, ул. „Маестро Г. Атанасов“ 22
Телефон: (032) 575797
Интернет сайт: www.raredis.org

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За допълнителна информация, моля посетете сайтовете на Orphanet и NIH Office of Rare Diseases Research.

Описанието е изготвено от Д-р Павел Балабанов, дм.

–––––––––––––––––––––––––
Last modification: 06:59 29.08.2010
–––––––––––––––––––––––––

Още по темата