Начало Ново на сайта Цервикална дистония

Цервикална дистония

by admin
3,1K views

СИНОНИМИ: Спастичен тортиколис

КОД МКБ10:

КОД ORPHANET: ORPHA93962

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО С ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ И НЕ ТРЯБВА ДА СЛУЖИ ЗА САМОДИАГНОСТИКА И САМОЛЕЧЕНИЕ. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЗДРАВЕН ПРОБЛЕМ, СЛЕДВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ЛИЧНИЯ/ЛЕКУВАЩ ЛЕКАР.

КРАТКА ДЕФИНИЦИЯ НА БОЛЕСТТА: Дистонията е синдром на поддържане на абнормна поза и нарушения в извършваното движение, като резултат от променен мускулен тонус. Фокалните дистонии обхващат една част от тялото. Тортиколис спастика е най-честата фокална дистония, която може да бъде самостоятелно проявена или като част от сегментна или генерализирана дистония.

ЕТИОЛОГИЯ: Неизвестна. Фокалните дистонии в зряла възраст се приемат за форми на генерализирана дистония.
За да започне заболяването е необходим пусков механизъм: локално заболяване, употреба на невролептици (страничен ефект), травма, имунологични фактори.

КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ: Заболяването е по-често при жените, проявява се във всяка възраст, но най-често между 40 и 50 години. Цервикалната дистония започва подостро със стягане или дърпане във врата, което води до промяна на позата на главата. В зависимост от засегнатите мускули се оформят различните видове фокална дистония. Най-често това са m. sternocleidomastoideus от едната страна и задните шийни мускули, при което се оформя поза с наклонена глава към противоположното рамо, което може да бъде повдигнато.

ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ:

ЛЕЧЕНИЕ: Най- добро повлияване на фокалните дистонии се постига с локалното приложение на ботулинов токсин. Медикаментът се инжектира локално в засегнатите мускули, като повлиява оплакванията, но не и причината за тях. Дозата е индивидуално специфична за всеки пациент. Ефектът е добър, но в повечето случаи –временен, повторни апликации са необходими през интервали от 3 до 6 месеца.

ЛЕКАРСТВО СИРАК:

АСОЦИАЦИИ НА ПАЦИЕНТИ:

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС НА ХОРАТА С РЕДКИ БОЛЕСТИ
Лице за контакти: Владимир Томов
Електронна поща: tomov@gaucherbg.org
Адрес за кореспонденция: бул. „Драган Цанков“, бл. 59-63 вх. 7, София 1000

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КЛИНИКИ В БЪЛГАРИЯ:

Медицински център РареДис
Специализиран медицински център за физиотерапия и рехабилитация, детски болести, генетични консултации.
Електронна поща: medical@raredis.org
Адрес за кореспонденция: ул. Ландос 24, ет.1, Пловдив 4000
Телефон: 032 – 577 447
Интернет сайт: www.medical.raredis.org

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За допълнителна информация, моля посетете сайтовете на Orphanet и NIH Office of Rare Diseases Research.

Описанието е изготвено от Д-р Павел Балабанов, дм.

–––––––––––––––––––––––––
Last modification: 13:38 18.08.2010
–––––––––––––––––––––––––

Още по темата