Начало Ново на сайта СДРУЖЕНИЕ НА ТАРЛОВИТЕ ПАЦИЕНТИ В БЪЛГАРИЯ- ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ

СДРУЖЕНИЕ НА ТАРЛОВИТЕ ПАЦИЕНТИ В БЪЛГАРИЯ- ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ

by informer
1,3K views

Лице за контакти:

Моника Милкова Маринова

Мобилен телефон:

0885 44 00 19

 

Адрес за кореспонденция:

ул. „Средна гора“ 2,

6008 Стара Загора

 

Електронна поща:

marinova_tarlov@abv.bg

 

Фейсбук група – затворена ( предназначена за пациенти) „Група Периневрални кисти на Тарлов

България“ – членството се одобрява след представен ЯМР.

Фейсбук страница на сдружението – Сдружение на Тарловите пациенти в България- Лечение без

граници

 

Управителен съвет:

Моника Милкова Маринова – председател

Женя Ангелова Стоенчева – член на УС

Росица Минчева Минчева-Нанева – член на УС

 

Сдружението има за цел:

Защита на правата на хората с редки болести, включително страдащите от Периневрални кисти на Тарлов;

Подпомагане, обединяване, насърчаване и информиране на хора с Периневрални кисти на Тарлов и адаптирането им към обществото;

Подпомагане на професионалното развитие и квалификация на изследователите и медиците в областта, свързана с профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията на Периневрални кисти на Тарлов;

Запознаване на обществото с особеностите на заболяването, профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията на Периневрални кисти на Тарлов, с физиологическите и психологическите последствия от него;

Насърчаване, подпомагане и развитие на изследвания за Периневрални кисти на Тарлов в чужбина;

Създаване на контакти с подобни организации в чужбина;

Осъществяване на контакти и постоянен диалог между сдружението и органите и организациите в регионален и световен мащаб, имащи отношение към редките болести, включително и Периневрални кисти на Тарлов;

Предприемане на мерки за преодоляване на емоционалните последствия от болестите;

Професионална преквалификация и социална рехабилитация на хората с редки болести, включително страдащите от Периневрални кисти на Тарлов;

Осигуряване на средства за лечение и подпомагане на болните от Периневрални кисти на Тарлов.

Още по темата