Начало Водещи новини Доц. д-р Анна Попова – лектор на XIIІ Национална конференция за редки болести и лекарства сираци

Доц. д-р Анна Попова – лектор на XIIІ Национална конференция за редки болести и лекарства сираци

by informer
720 views

Доц. д-р Анна Попова-Ташкова е специалист по очни болести – диагностика, лечение, профилактика и рехабилитация в детска възраст. Тя е с богат клиничен опит и насочено изучаване на вродената и наследствена очна патология, включително в Училището за деца с нарушено зрение, София. Доц. Попова е с дългогодишна практическа, научна и преподавателска дейност в Детско очно отделение към Университетска очна клиника в УМБАЛ “Александровска” – София, както и във Факултета по Педагогика на зрително затруднени към СУ “Св. Климент Охридски” – София.

Предстои участие на доц. д-р Анна Попова-Ташкова като лектор на XIIІ Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, която ще се проведе на 09-10 септември 2022 г. в Пловдив. Тя ще представи лекция „Усложнения при пациенти с вродена аниридия“. Подробности по темата, доц. Попова споделя в специално интервю за Институт по редки болести:

1. Бихте ли ни казали какъв е приблизително броят в България на хората, засегнати от това рядко заболяване? Има ли регистър?

Няма сведения за реалната честота на вродената аниридия у нас. По литературни данни годишната ѝ честота в света се движи от 1/64 000 до 1/96 000 новородени деца, за различните страни.

2. Какви са особеностите при проследяването на тези пациенти?

Липсата на ирис е първата и видима без специална оптика очна находка при новороденото дете. Но тя винаги се съпътства от различни по вид и степен увреждания в почти всички структури на зрителната система при отделните пациенти и то в различни възрастови периоди. Промените могат да се видят и проследяват, лекуват, само със специални оптически апарати от специалиста офталмолог. Зрителните функции на децата с вродена аниридия обичайно са ниски. Различни усложнения – очни или системни могат да са причина за трайна и необратима загуба на зрението или за нарушения на общото здраве. Затова пациентите с вродена аниридия се нуждаят от активно периодично и насочено изследване от очен специалист от новородено през целия си живот.

3. Как може да се подобри според Вас грижата за това рядко състояние у нас?

Грижата за пациента с вродена аниридия започва от раждането му и е необходима през целия му живот. Това изисква комплексно компетентно екипно сътрудничество във времето между офталмолог с други медицински специалисти – родител/дете – обучени педагози – обучени социални работници.

4. Друг коментар, който според Вас ще е важен за аудиторията.

Вродената аниридия е отдавна известна за очните специалисти рядка и многоаспектна, генетично обусловена патология. Тя е причина за намалено зрение на двете очи от рождение. Технологичните достижения в медицината и конкретно в офталмологията, в медицинската генетика, както и дългогдишно натрупаният чуждестранен опит в изучаването ѝ в последните две десетилетия, позволи да се диагностицират своевременно евентуалните усложнения и да бъде предотвратена загубата на зрение където е възможно.

Целта на презентацията е да се представи съвременната информация за вродената аниридия пред широката мултидисциплинарна аудитория, каквато е тази на най-мащабното събитие за редките болести в България през 2022 г. – ХIII-та Национална Конференция за редки болести и лекарства сираци.

Родителите, които трябва да се грижат за детето си с вродена аниридия се нуждаят от конкретна практическа информация, както за състоянието на зрителните функции, така и за усложненията, с които могат да се срещнат при растежа на детето им.

Отглеждането, възпитанието и обучението на дете с вродена аниридия от родител с вродена аниридия изисква особено внимание, специално обучение и помощ.

 

Очакваме ви в конфернтната зала на XIIІ Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 09-10 септември 2022 г. За повече информация и регистрация, посетете страницата на събитието: https://vcv.raredis.org/event/9-10-09-2022/

 

 

Още по темата