Начало Ново на сайта Консенсусни препоръки относно проблемите на психичното здраве при синдрома на Phelan-McDermid

Консенсусни препоръки относно проблемите на психичното здраве при синдрома на Phelan-McDermid

by informer
193 views

Синдромът на Phelan-McDermid (PMS)  е рядко генетично състояние, причинено от делеция, обхващаща региона 22q13.3 или патогенен вариант на гена SHANK3. Клиничното представяне е променливо, но основните характеристики включват глобално изоставане в развитието/интелектуална недостатъчност, изразено увреждане или забавяне на речта, заедно с други характеристики като хипотония и соматични или психиатрични съпътстващи заболявания. Този доклад очертава темите за психичното здраве, развитието и поведението през целия живот на хората с PMS, както е съобщено от родители/болногледачи, експерти и други ключови специалисти, участващи в грижите за PMS. В този доклад са представени няколко препоръки, базирани на наличната литература относно психичното здраве и поведение при PMS. Освен това тази статия има за цел да подобри осъзнаването на значението на отчитането на нивото на развитие на хора с PMS при оценката на психичното здраве и поведенчески проблеми. Разбирането как несъответствието между нивото на развитие и календарната възраст може да повлияе на поведението предлага представа за значението на това и дава информация за грижите за лица с PMS, което позволява на клиницистите да се справят с незадоволените грижи (за психично здраве) и да подобрят качеството на живот на тези пациенти. Прочетете цялата статия тук.

 

Още по темата