Начало Ново на сайта МикроРНК при идиопатични възпалителни миопатии: съвременни и бъдещи перспективи

МикроРНК при идиопатични възпалителни миопатии: съвременни и бъдещи перспективи

by informer
279 views

Идиопатичните възпалителни миопатии (ИВМ) са група от редки автоимунни заболявания, характеризиращи се с мускулна слабост и възпаление. МикроРНК (miPHK) са основният клас малки некодиращи РНК, регулиращи широк спектър от физиологични и патологични процеси и играят роля в медиирането на автоимунитет и възпаление. В този доклад са обобщени най-новите знания за ролята на miPHK при системни автоимунни заболявания с особен акцент върху ИВМ.

Проучване на експресията на miRNA в ИВМ помага за разбирането на патогенетичната основа на заболяването на тъканно и системно ниво. Доказано е, че няколко miPHK-и, дори с мускулно-специфична експресия (myomiRs), участват в имунни и неимунни механизми на увреждане на миофибрите. MiРНК модулират и организират локалния възпалителен инфилтрат и могат да се използват като потенциални биомаркери, тъй като корелират с активността на заболяването и отговора на терапията.

Идиопатичните възпалителни миопатии включват различни клинични фенотипове и все още малко се знае за молекулярната специфичност на всяка подгрупа. По-нататъшни изследвания относно профилирането на miРНК ще осигурят допълнителна представа за характеризирането на заболяването с очаквано въздействие върху терапевтичните стратегии. Прочетете цялата статия тук.

 

Още по темата