Начало Ново на сайта АСОЦИАЦИЯ ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

АСОЦИАЦИЯ ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

by admin
1,6K views

Лице за контакти:
Тодор Мангъров – Председател

Мобилен телефон:
0888 68 67 80
0878 68 67 80

Електронна поща:
todormangarov@mail.bg

info@phabulgaria.eu

Интернет сайт:

http://www.phabulgaria.eu/

Адрес за кореспонденция:
Тодор Мангъров – АПХ
ул. ”Х. Димитър” 37, вх. А, ет. 2, ап. 3
5800 Плевен

Цели на Сдружението са:
1. Защита правата на пациентите със заболяването, произхождащите от него и съпътстващи заболявания.
2. Подпомагане, обединяване, насърчаване и информиране на хора със заболяването, и адаптирането им към обществото.
3. Подпомагане на професионалното развитие и квалификация на изследователите и медиците в областта, свързана с профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията на заболяването.
4. Запознаване на обществото с особеностите на заболяването, профилактиката, диагностицирането, лечението и рехабилитацията му, с физиологическите и психологическите последствия от него.
5. Насърчаване, подпомагане и развитие на изследвания за заболяването в Р България и чужбина.
6. Създаване на контакти с подобни организации в страната и чужбина.
7. Осъществяване на контакти и постоянен диалог между Асоциацията и ръководните органи и институции в Република България, имащи отношение към редките болести (Министерство на Здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Национална Здравноосигурителна каса, Агенция по лекарствата, Национална трудовоекспертна лекарска комисия, Национален алианс на хората с редки заболявания и др.)
8. Предприемане на мерки за преодоляването на емоционалните последствия от заболяването. Професионална преквалификация и социална рехабилитация на хората със заболяването.
9. Осигуряване на средства за лечение и подпомагане на болните от рядката болест първична пулмонална хипертония в Р България и чужбина.

Надявамe се съвместно с всички пациенти с диагнозата пулмонална хипертония да създадем здрава и силна организация, в която всеки може да се постави въпросите, които го вълнуват, и в която решенията да се вземат от всички пациенти.

–––––––––––––––––––––––––
Last modification: 10:16 10.11.2010
–––––––––––––––––––––––––

Още по темата