Начало Ново на сайта НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО СИРИНГОМИЕЛИЯ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО СИРИНГОМИЕЛИЯ

by admin
1,3K views

Лице за контакти:
Гинка Пеева Колчакова

Адрес за кореспонденция:
ул. „Тинтява“ 24, вх. Д, ет. 6, ап. 71
район Изгрев
1113 София

Електронна поща:
g.kolchakova@abv.bg

Фейсбук група – затворена ( предназначена за пациенти и техните семейства) „Сирингомиелия и Арнолд Киари“

Управителен съвет:
Гинка Пеева Колчакова – председател
Димитър Василев Ораков – член на УС
Станислав Михайлов Ников – член на УС

Дейности и цели:
• защита правата на хората, болни от сирингомиелия;
• подпомагане, обединяване, насърчаване и информиране на пациентите;
• подпомагане на професионалното развитие и квалификация на изследователите и медиците в тази област;
• запознаване на обществото с особеностите на заболяването, диагностицирането и рехабилитацията;
• насърчаване, подпомагане и развитие на изследванията за сирингомиелия в България и чужбина;
• създаване на контакти с подобни асоциации;
• създаване на контакти и постоянен диалог между асоциацията и ръководни органи и институции в Република България, имащи отношение към сирингомиелията.

–––––––––––––––––––––––––
Last modification: 13:25 28.05.2018
–––––––––––––––––––––––––

Още по темата