Начало Ново на сайта АСОЦИАЦИЯ НА БОЛНИТЕ ОТ АКРОМЕГАЛИЯ В БЪЛГАРИЯ

АСОЦИАЦИЯ НА БОЛНИТЕ ОТ АКРОМЕГАЛИЯ В БЪЛГАРИЯ

by admin
1,3K views

Лице за контакти:
Димитър Стоянов – председател

Телефон:
0879 586 909

Пощенски адрес:
ул.“Здраве“ 2
1431 София

Електронна поща:
Ababbg@yahoo.com

Интернет сайт:
www.ababbg.com

Управителен съвет:
Димитър Стоянов – председател
Борил Мечков
Сабина Захариева
Станка Михалева

Цели:
• подобряване качеството на живот на страдащите от aкромегалия
• подобряване обучението на лекарите от различните специалности за контрол на основното и съпътстващите го заболявания, посредством научни разработки, консултантски услуги, семинари, взаимно подпомагане
• разпространение на знания, умения и литература за повишаване на квалификацията в областта на лечението и профилактиката на основното и съпътстващите заболявания и особено ранната му диагностика
• съдействие за пропагандиране на местните и международни идеи за механизмите на контрол на тези болести
• подпомагане на дейността и подобряване ефективността на държавните институции и учреждения по отношение на законодателството и други техни инициативи в областта на лечението и профилактиката на това заболяване
• социално и професионално реинтегриране на болните от акромегалия
• подобряване на степента на информираност и на взаимна помощ между членовете и учредителите на Асоциацията
• създаване на атмосфера на съпричастие, разбиране и желание за помощ от страна на обществото, институциите и гражданските структури.
• подобряване на публичната информираност относно процесите, свързани с целите на Асоциацията
• създаване на условия за контакт и международно сътрудничество със сходни организации и институции

–––––––––––––––––––––––––
Last modification: 11:29 20.09.2010
–––––––––––––––––––––––––

Още по темата