•  
  • Начало
  • Дейности
  • Редки болести
  • Регистри
  • ЦОЗТА
  • МЦ РареДис
  • Бюлетин
  • За нас
 • 

  Публикации и анализи

  Отпечатай | понеделник 19 декември 2011 | 11 588 прочита

  ПУБЛИКАЦИИ В РЕЦЕНЗИРАНИ СПИСАНИЯ

  • Iskrov G, Stefanov R. Post-marketing access to orphan drugs: a critical analysis of health technology assessment and reimbursement decision-making considerations. Orphan Drugs: Research and Reviews 2014, 4:1-9. НОВО!
  • Taruscio D, Gentile AE, De Santis M, et al. EUROPLAN: A Project to Support the Development of National Plans on Rare Diseases in Europe. Public Health Genomics. 2013;16(6):278-87. НОВО!
  • Iskrov G, Raycheva R, Stefanov R. Insight into reimbursement decision-making criteria in Bulgaria: implications for orphan drugs. Folia Med (Plovdiv). 2013;55(3-4):80-86. НОВО!
  • Искров Г, Ц. Митева-Катранджиева, Р. Стефанов. Редките болести и лекарствата сираци в България – предизвикателства и приоритети за действие. Педиатрия 2012, 52 (1 SUPPL.): 55-57.
  • Симеонова Р, Искров Г, Стефанов Р. Перспективи за създаване на експертни центрове по редки болести в България. Педиатрия 2012, 52 (1 SUPPL.): 58-61.
  • Linertová R, Serrano-Aguilar P, Posada-de-la-Paz M, et al.; BURQOL-RD Research Group. Delphi approach to select rare diseases for a European representative survey. The BURQOL-RD study Health Policy. 2012 Nov;108(1):19-26.
  • Iskrov G, Miteva-Katrandzhieva T, Stefanov R. Challenges to orphan drugs access in Eastern Europe: the case of Bulgaria. Health Policy. 2012 Nov;108(1):10-8.
  • Miteva Ts, Jordanova R, Iskrov G, Stefanov R. General knowledge and awareness on rare diseases among general practitioners in Bulgaria. Georgian Med News. 2011 Apr;(193):16-9.
  • Taruscio D, Vittozzi L, Stefanov R. National plans and strategies on rare diseases in Europe. Adv Exp Med Biol. 2010;686:475-91.
  • Taruscio D, Trama A, Stefanov R. Tackling rare diseases at European level: why do we need a harmonized framework? Folia Med (Plovdiv). 2007;49(1-2):59-67.
  • Bresin E, Daina E, Noris M, et al; International Registry of Recurrent and Familial HUS/TTP. Outcome of renal transplantation in patients with non-Shiga toxin-associated hemolytic uremic syndrome: prognostic significance of genetic background. Clin J Am Soc Nephrol. 2006 Jan;1(1):88-99.
  • Gamba S, Cicci L, Stefanov R. Quality of life in patients with unusual diseases: experience of nurses at the clinical research center for unusual diseases Aldo e Cele Daccò. Assist Inferm Ric. 2003 Jul-Sep;22(3):144-50.

  ПЕРИОДИЧНИ АНАЛИЗИ

  Редките болести и системата на общественото здраве

  • Обзор на актуалното състояние и тенденции в областта на редките болести в България
  Брой 1 / ноември 2010 (натиснете тук, за да отворите PDF файла, 2.84 MB)

  Достъп до лекарства сираци

  • Обзор на достъпа до лекарства сираци в България
  Брой 4 / юли 2013 (натиснете тук, за да отворите PDF файла, 170 KB)
  Брой 3 / септември 2012 (натиснете тук, за да отворите PDF файла, 270 KB)
  Брой 2 / март 2011 (натиснете тук, за да отворите PDF файла, 1.03 MB)
  Брой 1 / юни 2010 (натиснете тук, за да отворите PDF файла, 150 KB)

  Епидемиологични регистри

  • Обзор на епидемиологичните регистри за редки болести в България
  Брой 2 / август 2014 (натиснете тук, за да отворите PDF файла, 718 KB) НОВО!
  Брой 1 / август 2012 (натиснете тук, за да отворите PDF файла, 696 KB)