•  
  • Начало
  • Дейности
  • Редки болести
  • Регистри
  • ЦОЗТА
  • МЦ РареДис
  • Бюлетин
  • За нас

 • Публикации и анализи

  Отпечатай | понеделник 19 декември 2011 | 32 125 прочита

  ПУБЛИКАЦИИ В РЕЦЕНЗИРАНИ СПИСАНИЯ

  • Iskrov G, Jessop E, Miteva-Katrandzhieva T, Stefanov R. Budget impact of rare diseases: proposal for a theoretical framework based on evidence from Bulgaria. Georgian Med News. 2015 May;(242):46-53. НОВО!
  • Iskrov G, Stefanov R. Prospects of risk-sharing agreements for innovative therapies in a context of deficit spending in Bulgaria. Front. Public Health 3:64. НОВО!
  • Taruscio D, Vittozzi L, Choquet R, Heimdal K, Iskrov G, Kodra Y, Landais P, Posada M, Stefanov R, Steinmueller C, Swinnen E, Van Oyen H. National Registries of Rare Diseases in Europe: An Overview of the Current Situation and Experiences. Public Health Genomics. 2015;18(1):20-5.
  • Искров Г, Стефанов Р. Достъп до иновативни лекарствени терапии чрез споделяне на риска. Здравна политика и мениджмънт. 2015;15(1):20-7.
  • Искров Г, Стефанов Р. Праг за разходна ефективност при реимбурсните решения – теоретична концепция и практически предизвикателства за България. Здравна икономика и мениджмънт. 2014;53(3):11-6.
  • Стефанов Р, Митева-Катранджиева Ц, Искров Г, Дамянов Д, Коруков Б, Кермедчиев М, Терзиев И, Маджов Р, Иванов К, Колев Н, Чернополски П, Цанева М, Димитрова В, Тодоров Г, Христова С, Тошева Е, Гроздев К, Владов Н, Михова А, Стоянова Р, Чолаков О, Хараланов С, Драганов К, Маринов В, Радионов М, Димитров О, Куртев П, Ангелова Е, Хаджиев Б, Мурджев К, Дерменджиева Т, Делийски Т, Вълчева-Петрова Г, Поповска С, Юлианов А, Георгиев Й. Епидемиологичен регистър на невроендокринни тумори в България – пилотно проучване. Хирургия. 2014;80(4):7-13.
  • Iskrov G, Houÿez F. European Network of Rare Disease Help Lines (ENRDHLs) – caller profile analysis 2013. Orphanet J Rare Dis. 2014 Dec;9(1):830.
  • Taruscio D, Morciano C, Laricchiuta P, Mincarone P, Palazzo F, Leo CG, Sabina S, Guarino R, Auld J, Sejersen T, Gavhed D, Ritchie K, Hilton-Boon M, Manson J, Kanavos PG, Tordrup D, Tzouma V, Le Cam Y, Senecat J, Filippini G, Minozzi S, Del Giovane C, Schünemann H, Meerpohl JJ, Prediger B, Schell L, Stefanov R, Iskrov G, Miteva-Katrandzhieva T, Serrano-Aguilar P, Perestelo-Perez L, Trujillo-Martín MM, Pérez-Ramos J, Rivero-Santana A, Brand A, van Kranen H, Bushby K, Atalaia A, Ramet J, Siderius L, Posada M, Abaitua-Borda I, Ferreira VA, Hens-Pérez M, Manzanares FJ. RARE-Bestpractices: a platform for sharing best practices for the management of rare diseases. Orphanet J Rare Dis. 2014 Dec;9(1):831.
  • Искров Г, Стефанов Р. Оценка на иновативни здравни технологии за онкологични и редки заболявания. Наука Фармакология. 2014;5(2):13-9.
  • Iskrov G, Stefanov R. Post-marketing access to orphan drugs: a critical analysis of health technology assessment and reimbursement decision-making considerations. Orphan Drugs: Research and Reviews 2014, 4:1-9.
  • Taruscio D, Gentile AE, De Santis M, Ferrelli RM, Posada de la Paz M, Hens M, Huizer J, Fregonese L, Stefanov R, Bottarelli V, Weinman A, Le Cam Y, Gavhed D, Mincarone P, Bushby K, Frazzica RG, Donati C, Vittozzi L, Jessop E. EUROPLAN: A Project to Support the Development of National Plans on Rare Diseases in Europe. Public Health Genomics. 2013;16(6):278-87.
  • Iskrov G, Raycheva R, Stefanov R. Insight into reimbursement decision-making criteria in Bulgaria: implications for orphan drugs. Folia Med (Plovdiv). 2013;55(3-4):80-86.
  • Искров Г, Ц. Митева-Катранджиева, Р. Стефанов. Редките болести и лекарствата сираци в България – предизвикателства и приоритети за действие. Педиатрия 2012, 52 (1 SUPPL.): 55-57.
  • Симеонова Р, Искров Г, Стефанов Р. Перспективи за създаване на експертни центрове по редки болести в България. Педиатрия 2012, 52 (1 SUPPL.): 58-61.
  • Linertová R, Serrano-Aguilar P, Posada-de-la-Paz M, et al.; BURQOL-RD Research Group. Delphi approach to select rare diseases for a European representative survey. The BURQOL-RD study Health Policy. 2012 Nov;108(1):19-26.
  • Iskrov G, Miteva-Katrandzhieva T, Stefanov R. Challenges to orphan drugs access in Eastern Europe: the case of Bulgaria. Health Policy. 2012 Nov;108(1):10-8.
  • Miteva Ts, Jordanova R, Iskrov G, Stefanov R. General knowledge and awareness on rare diseases among general practitioners in Bulgaria. Georgian Med News. 2011 Apr;(193):16-9.
  • Taruscio D, Vittozzi L, Stefanov R. National plans and strategies on rare diseases in Europe. Adv Exp Med Biol. 2010;686:475-91.
  • Taruscio D, Trama A, Stefanov R. Tackling rare diseases at European level: why do we need a harmonized framework? Folia Med (Plovdiv). 2007;49(1-2):59-67.
  • Bresin E, Daina E, Noris M, et al; International Registry of Recurrent and Familial HUS/TTP. Outcome of renal transplantation in patients with non-Shiga toxin-associated hemolytic uremic syndrome: prognostic significance of genetic background. Clin J Am Soc Nephrol. 2006 Jan;1(1):88-99.
  • Gamba S, Cicci L, Stefanov R. Quality of life in patients with unusual diseases: experience of nurses at the clinical research center for unusual diseases Aldo e Cele Daccò. Assist Inferm Ric. 2003 Jul-Sep;22(3):144-50.

  ПЕРИОДИЧНИ АНАЛИЗИ

  Редките болести и системата на общественото здраве

  • Обзор на актуалното състояние и тенденции в областта на редките болести в България
  Брой 1 / ноември 2010 (натиснете тук, за да отворите PDF файла, 2.84 MB)

  Достъп до лекарства сираци

  • Обзор на достъпа до лекарства сираци в България
  Брой 5 / октомври 2014 (натиснете тук, за да отворите PDF файла, 1.1 MB) НОВО!
  Брой 4 / юли 2013 (натиснете тук, за да отворите PDF файла, 170 KB)
  Брой 3 / септември 2012 (натиснете тук, за да отворите PDF файла, 270 KB)
  Брой 2 / март 2011 (натиснете тук, за да отворите PDF файла, 1.03 MB)
  Брой 1 / юни 2010 (натиснете тук, за да отворите PDF файла, 150 KB)

  Епидемиологични регистри

  • Обзор на епидемиологичните регистри за редки болести в България
  Брой 2 / август 2014 (натиснете тук, за да отворите PDF файла, 718 KB) НОВО!
  Брой 1 / август 2012 (натиснете тук, за да отворите PDF файла, 696 KB)


  Copyright © 2017 | ИРБ - България | Условия за ползване | Защита на личните данни | Рекламна политика |