Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/rarediso/public_html/wp-includes/widgets.php on line 545
Институт по редки болести » Експертни центрове за редки болести в България
  •  
  • Начало
  • Дейности
  • Редки болести
  • Регистри
  • ЦОЗТА
  • МЦ РареДис
  • Бюлетин
  • За нас

 • Експертни центрове за редки болести в България

  Отпечатай | вторник 16 май 2017 | 1 658 прочита
  Име Контакт Болести
  Експертен център по коагулопатии и редки анемии  УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, Варна

  Ръководител: доц. д-р Валерия Калева

  Телефон: 052 978 321

   

  Вроден дефицит на фактор VIII, МКБ-10 код D66, Orpha код 98878

  Вроден дефицит на фактор IX, МКБ-10 код D67, Orpha код 98879

  Болест на фон Вилебранд, МКБ-10 код D68.0, Orpha код 903; 166078

  Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването, МКБ-10 код D68.2, Orpha код 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 335

  Бета-таласемия майор, МКБ-10 код D56.1, Orpha код 231214

  Таласемия интермедия, МКБ-10 код D56.1, Orpha код 231222

  Конгенитална дисеритропоетична анемия, МКБ-10 код D64.4, Orpha код 65; 98869 (тип 1), 98873 (тип 2), 98870 (тип 3)

  Синдром на Blackfan-Diamond, МКБ-10 код D61.0, Orpha код 124

  Анемия на Fanconi, МКБ-10 код D61.0, Orpha код 84

  Дефицит на Г6ФД, МКБ-10 код D55.0, Orpha код 362

  Наследствена сфероцитоза, МКБ-10 код D58.0, Orpha код 822

  Пароксизмална нощна хемоглобинурия, МКБ-10 код D59.5, Orpha код 447

   

  Експертен център по генетични неврологични и метаболитни заболявания   

  УМБАЛ „Александровска“, Клиника по Нервни болести

  Ръководител: проф. Ивайло Търнев

  Телефон: 02 9230 670

   

  Прогресивна мускулна дистрофия тип Emery-Dreifuss, МКБ-10 код G71.0, Orpha код 261

  Прогресивна мускулна дистрофия тип пояс-крайник, МКБ-10 код G71.0, Orpha код 263

  Болест на Ниман-Пик тип C, МКБ-10 код E75.2, Orpha код 646

  Болест на Гоше, МКБ-10 код E75.2, Orpha код 77259; 77260; 77261

  Болест на Уилсън, МКБ-10 код E83.0, Orpha код 905

  Фацио-скапуло-хумерална мускулна дистрофия, МКБ-10 код G71.0, Orpha код 269

  Дистални миопатии, МКБ-10 код G71.8, Orpha код 602

  Болест на Помпе, МКБ-10 код E74.0, Orpha код 365

  Прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен, МКБ-10 код G71.0, Orpha код 98896

  Прогресивна мускулна дистрофия тип Бекер, МКБ-10 код G71.0, Orpha код 98895

  Транстиретинова фамилна амилоидна полиневропатия, МКБ-10 код E85.1, Orpha код 85447

  Детска спинална мускулна атрофия, I тип [Werdnig-Hoffman], МКБ-10 код G12.0, Orpha код 83330

  Други наследствени спинални мускулни атрофии, МКБ-10 код G12.1, Orpha код 83418, 83419

   

  Експертен център по вродени сърдечни малформации на пациенти под и над 18-годишна възраст

   

  МБАЛ „НКБ“ ЕАД, София

  Ръководител: проф. д-р Марио Станкев

  Телефон: 02 9211 211

  Общ артериален трункус, МКБ-10 код Q20.0

  Удвоен изходен отвор на дясната камера, МКБ-10 код  Q20.1

  Дискордантно свързване на каме­рите с артериите, МКБ-10 код Q20.3

  Удвоен камерен входен отвор, МКБ-10 код Q20.4

  Междукамерен септален дефект, МКБ-10 код Q21.0

  Предсърдно камерен септален дефект, МКБ-10 код Q21.2

  Аортопулмонален септален дефект, МКБ-10 код Q21.4

  Синдром на Eisenmenger, МКБ-10 код Q21.8

  Синдром на хипопластичното дясно сърце, МКБ-10 код Q22.6

  Вродена стеноза на аортната клапа, МКБ-10 код Q23.0

  Отворен дуктус артериозус, МКБ-10 код Q25.0

  Коарктация на аортата, МКБ-10 код Q25.1

   

  Експертен център по белодробна артериална хипертония

   

  МБАЛ „НКБ“ ЕАД, София

  Ръководител: проф. д-р Марио Станкев

  Телефон: 02 9211 211

  Атрезия на белодробната артерия, МКБ-10 код Q25.5

  Тотално аномално вливане на белодробните вени, МКБ-10 код Q26.2

  Частично аномално вливане на белодробните вени, МКБ-10 код Q26.3

  Първична белодробна хипертония, МКБ-10 код I27.0

  Белодробна хипертония, свързана със системна склероза

   

  Експертен център по дистонии

   

  МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, София

  Ръководител: акад. Иван Миланов

  Телефон: 02 9702 300 

  Идиопатична нефамилна дистония, МКБ-10 код G24.2, Orpha код 1866

  Спастична крива шия, МКБ-10 код G24.3, Orpha код 1866

  Идиопатична орофациална дистония, МКБ-10 код G24.4, Orpha код 1866

  Блефароспазъм, МКБ-10 код G24.5, Orpha код 1866

  Идиопатична фамилна дистония, МКБ-10 код G24.1, Orpha код 1866

   

  Експертен център по първични имунни дефицити

   

  УМБАЛ „Александровска“, София

  Ръководител: проф. д-р Елисавета Наумова

  Телефон: 02 9230 690

  E-mail: umbal.alexsandrovska@gmail.com

  immunology@abv.bg

  Първични имунни дефицити
  Експертен център по болест на Фабри

   

  УМБАЛ „Александровска“, София

  Ръководител: проф. д-р Емил Паскалев

  Телефон: 02 9230 539

  E-mail: emilpaskalev@abv.bg

  Болест на Фабри, МКБ-10 код Е75.2, Orpha код 324
  Експертен център по наследствени метаболитни заболявания на черния дроб

   

  УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София

  Ръководител: доц. Анета Иванова

  Телефон: 02 8510 814, 02 9522 018

  E-mail: anetaivanova99@abv.bg

  Порфирия вариегата, МКБ-10 код Е80.2, Orpha код 79473

  Вродена еритропоетична порфирия, МКБ-10 код Е80.0, Orpha код 79277

  Еритропоетична протопорфирия, МКБ-10 код Е80.0, Orpha код 79473

  Вродена копропорфирия, МКБ-10 код Е80.2, Orpha код 79273

  Порфирия кутанеа тарда, МКБ-10 код Е80.1, Orpha код 443062

  Остра интермитираща порфирия, МКБ-10 код Е80.2, Orpha код 79276

  Разстройства на обмяната на желязото, МКБ-10 код Е83.1

  Експертен център по коагулопатии и вродени анемии

   

  СБАЛХЗ, София

  Ръководител: проф. Тошко Лисичков

  Телефон: 02 9701 235

  E-mail: t.lissitchkov@abv.bg

  Хемофилия А, МКБ-10 код D66, Orpha код 98878

  Хемофилия Б, МКБ-10 код D67, Orpha код 98879

  Болест на фон Вилебранд, МКБ-10 код D68.0, Orpha код 903; 166078

  Сидеробластни анемии, МКБ-10 код D64, Orpha код 1047

  Хемоглобинопатии, МКБ-10 код D58, Orpha код 466066; 2131; 90039; 93616 

  Хемохроматоза, МКБ-10 код Е83.1, Orpha код 79230; 225123; 139491

  Конгенитална дисеритропоетична анемия, МКБ-10 код D64.4, Orpha код 85

  Таласемия, МКБ-10 код D56.1, Orpha код 231214; 231222

  Експертен център по редки заболявания в педиатрията  СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София

  Ръководител: проф. Радка Тинчева

  Телефон: 02 8154 240

   
  Експертен център по хорея на Хънтингтън
  МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, София
  МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, София

  Ръководители: акад. Иван Миланов, проф. Венета Божинова

  Телефон: 02 9702 300 (222)

  E-mail: ubalnp@yahoo.com

  Хорея на Хънтингтън, МКБ-10, Orpha код 399
  Експертен център по редки ендокринни  болести

   

  УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, Варна

  Ръководител: проф. д-р Виолета Йотова

  Телефон: 052 978 804, 052 302 889

  E-mail: vecred1@gmail.com

  Хиперинсулинемична хипогликемия, код по МКБ-10 E16, Orpha код 276608

  Гонадна дисгенезия, код по МКБ-10 Q99.1, Orpha код 242

   

  Експертен център по Хипопитуитаризъм, Синдром на Кушинг с хипофизарен произход, Акромегалия и хипофизарен гигантизъм

   

  УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, София

  Ръководители: проф. д-р Сабина Захариева, доц. д-р Атанаска Еленкова

  Телефон: 02 895604

  E-mail: zacharieva67@gmail.com

  atanaskae@gmail.com

   

  Хипопитуитаризъм, код по МКБ-10 E23.0, Orpha код 90695

  Синдром на Кушинг с хипофизарен произход, код по МКБ-10 E24.0, Orpha код 553

  Акромегалия и хипофизарен гигантизъм, код по МКБ-10 E22.0, Orpha код 963


  Copyright © 2018 | ИРБ - България | Условия за ползване | Защита на личните данни | Рекламна политика |