Начало Ново на сайта Дилатативна кардиомиопатия

Дилатативна кардиомиопатия

by admin
5,7K views

СИНОНИМИ:

КОД МКБ10: I42.0

КОД ORPHANET: ORPHA217604

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО С ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ И НЕ ТРЯБВА ДА СЛУЖИ ЗА САМОДИАГНОСТИКА И САМОЛЕЧЕНИЕ. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЗДРАВЕН ПРОБЛЕМ, СЛЕДВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ЛИЧНИЯ/ЛЕКУВАЩ ЛЕКАР.

КРАТКА ДЕФИНИЦИЯ НА БОЛЕСТТА: При около една трета от пациентите със застойна сърдечна недостатъчност /ЗСН/ тя се дължи на дилатативна кардиомиопатия, като при останалите 2/3 тя се дължи на исхемична болест на сърцето. Нарушената камерна систолна функция води до прогресивно уголемяване и хипетрофия на сърцето –процес наречен ремоделиране. Симптомите на ЗСН обикновено се появяват след като процеса на ремоделиране е протичал в продължение на месеци или години. Въпреки всичко няма строга корелация между степента на контрактилна дисфункция и тежеста на симптомите.

ЕТИОЛОГИЯ: Въпреки, че при повечето случаи на дилатативна кардиомиопатия причината не може да бъде установена, тя обикновено е е краен етап от миокардна увреда причинена от различни токсични, метаболитни или инфекциозни агенти. Обратими форми на дилатативна кардиомиопатия моат да се наблюдават при злоупотреба с алкохол, бременност, заболявания на щитовидната жлеза, употреба на кокаин и при хронична неконтролирана тахикардия.эЗатлъстяването повишава риска от развитие на сърдечна недостатъчност. Клиничната изява е различна, често се наблюдават камерни аритмии, като риска от внезапна сърдечна смърт е значителен. При повечето пациенти с дилатативна кардиомиопатия се наблюдава прогресиране на симптомите, като по-голяма част от пациентите, по-специално тези на 55 годишна възраст умират врамките на 3 години след първоначална изява на симптомите. Спонтанно подобрение и стабилизиране на пациентите се наблюдава при около една четвърт от тях. Смъртта настъпва в резултат камерни тахи- или брадиаритмии. Налице е и повишен риск от системна емболизация

КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ:

ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ:
Повече от 20% (а вероятно и повече от 40%) от пациентите имат фамилна форма на болестта, с мутации на гените разкодиращи цитоскелетните (напр. дистрофин и desmin гени), контрактилните, ядрената мембрана (напр. lamin A/C ген) и други протеини. Генетически заболяването е хетерогенно, но най-често се предава по автозомно доминантен път. Открито е унаследяване и по автозомно рецесиве, митохондриален път (особено при деца) и X унаследяване. Дисплазия на десен вентрикул е уникална форма на фамилна кардиомиопатия, която е белязана от прогресивно заместване на дясна вентрикуларна стена от адипозна тъкан

ЛЕЧЕНИЕ: Лечението включва повлияване на симптомите на ЗСН: намален прием на сол, блокатори на ангиотензино-конвертиращия ензим, диуретици и дигиталис, бета блокери, спиронолактон. Приема на алкохол трябва да бъде намален, трябва да се избягва приема на блокатори на калциевите канали, както и нестероидни противовъзпалителни медикаменти.

ЛЕКАРСТВО СИРАК:

АСОЦИАЦИИ НА ПАЦИЕНТИ:

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС НА ХОРАТА С РЕДКИ БОЛЕСТИ
Лице за контакти: Владимир Томов
Електронна поща: tomov@gaucherbg.org
Адрес за кореспонденция: бул.“Драган Цанков“ бл. 59-63 вх. 7, София 1000

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КЛИНИКИ В БЪЛГАРИЯ:

Медицински център РареДис
Специализиран медицински център за физиотерапия и рехабилитация, детски болести, генетични консултации.
Електронна поща: medical@raredis.org
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ЖК Тракия, ул. „Маестро Г. Атанасов“ 22
Телефон: (032) 575 797
Интернет сайт: www.medical.raredis.org

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За допълнителна информация, моля посетете сайтовете на Orphanet и NIH Office of Rare Diseases Research.

Описанието е изготвено от Д-р Николай Ботушанов.

–––––––––––––––––––––––––
Last modification: 06:52 21.05.2024
–––––––––––––––––––––––––

Още по темата