Начало Ново на сайта Нарколепсия

Нарколепсия

by admin
3,3K views

СИНОНИМИ:

КОД МКБ10: G47.4

КОД ORPHANET: ORPHA2073

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО С ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ И НЕ ТРЯБВА ДА СЛУЖИ ЗА САМОДИАГНОСТИКА И САМОЛЕЧЕНИЕ. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЗДРАВЕН ПРОБЛЕМ, СЛЕДВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ЛИЧНИЯ/ЛЕКУВАЩ ЛЕКАР.

КРАТКА ДЕФИНИЦИЯ НА БОЛЕСТТА:
Нарколепсията се характеризира със симптоматичната тетрада от ексцесивна сънливост през деня, катаплексия, сънна парализа и хипнагогни халюцинации.

Ексцесивна сънливост през деня се приема за първостепенен симптом на нарколепсията. Той се отличава от умората по неустоимите сънни атаки с кратка продължителност, по-малко от 15 минути.

Катаплексията представлява кратки (секунди до минути) епизоди на мускулна слабост или парализа без загуба на съзнание. Тя често се предизвиква от смях или гняв.

Сънната парализа е временна, частична или пълна парализа, която най-често се появява при събуждане. Пациентът е в съзнание, но е неспособен да се движи. Сънната парализа обикновено трае по-малко от една минута.

Хипнагогните халюцинции са съноподобни преживявания по време на прехода от будност към сън.

ЕТИОЛОГИЯ: Нарколепсията е различна от сънната апнея, разтройствата на нощните движения (миоклонус и синдром на неспокойните крака), ефекти от наркотиците и алкохола и атипичната депресия.

КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ: Много хора са хронично сънливи, защото не получават достатъчно нощен сън. Като диагностичен инструмент се използва множествено изследване на латентния период на съня.

ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ:

ЛЕЧЕНИЕ: Трябва да се установи постоянно време за лягане и да се правят дневни дремки.
Препоръчителни са предпазни мерки като внимателно шофиране и избягване на острите ъгли на мебелите.

Медикаментозно лечение
Трицикличните антидепресанти и инхибиторите на моноаминооксидазата се използват за симптоми , свързани с REM, главно за катаплексията.

ЛЕКАРСТВО СИРАК:

АСОЦИАЦИИ НА ПАЦИЕНТИ:

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС НА ХОРАТА С РЕДКИ БОЛЕСТИ
Лице за контакти: Владимир Томов
Електронна поща: tomov@raredis.org
Адрес за кореспонденция: бул.“Драган Цанков“ бл. 59-63 вх. 7, София 1000

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КЛИНИКИ В БЪЛГАРИЯ:

Медицински център РареДис
Специализиран медицински център за физиотерапия и рехабилитация, детски болести, генетични консултации.
Електронна поща: medical@raredis.org
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ЖК Тракия, ул. „Маестро Г. Атанасов“ 22
Телефон: (032) 575 797
Интернет сайт: www.medical.raredis.org

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За допълнителна информация, моля посетете сайтовете на Orphanet и NIH Office of Rare Diseases Research.

Описанието е изготвено от Д-р Петя Благоева.

–––––––––––––––––––––––––
Last modification: 10:52 27.08.2010
–––––––––––––––––––––––––

Още по темата