Начало Ново на сайта Разходи за лечение на съпътстващи заболявания при пациенти с акромегалия – преглед на литературата

Разходи за лечение на съпътстващи заболявания при пациенти с акромегалия – преглед на литературата

by informer
241 views

Целта на настоящата разработка е да се систематизират и анализират наличните доказателства относно финансовата тежест на съпътстващите заболявания при пациентите с акромегалия. Проведено е литературно търсене в научни бази данни PubMed, Google Scholar, Bioseek по предварително зададени ключови думи. Селектирани са проучвания за пациенти с акромегалия, при които е оценяванa финансовата тежест на съпътстващите заболявания. От общо 176 идентифицирани проучвания са селектирани 16, които отговарят на изследователския въпрос. Преобладаващият брой проучвания са проведени в САЩ (n=6), Канада (n=2), Швеция (n=2), Китай (n=1), Испания (n=1), Италия (n=1), Полша (n=1). Проучванията потвърждават финансовата тежест на съпътстващите заболявания, която е най-значима при пациенти с недобър контрол на основното заболяване – близо 2 пъти по-висока в сравнение с пациенти с добър контрол. Разходите за съпътстващите заболявания варират в различните държави и в зависимост от вида на заболяването, като техният дял е по-малък от този на разходите за фармакотерапия на акромегалия – 25% спрямо 75%. Приложението на подходяща фармакотерапия (octreotide, pasireotide) за акромегалия води до намаляване на честотата и тежестта на съпътстващите заболявания и до спестявания на свързаните разходи. Ефективният и навременен контрол на съпътстващите заболявания при акромегалия води до постигане на желаните дългосрочни терапевтични резултати, намаляване на общата смъртност, подобряване на качеството на живот, както и до намаляване на общите разходи за лечение от гледна точка на обществото и системата на здравеопазване. Прочетете цялата статия тук.

Още по темата