Начало Ново на сайта Палиативно лечение и грижа в контекста на нормотворчеството

Палиативно лечение и грижа в контекста на нормотворчеството

by informer
133 views

Необходимостта от предоставяне на палиативни грижи за пациентите и техните семейства е от ключово значение за облекчаването на болките и страданията им, както и за съхраняване на възможността за достойно приключване на земният им път. Липсата на фокус от страна на законодателя за приемането на една цялостна нормативна рамка, която да включва в себе си формите, метода, начина на предоставяне и финансиране на палиативното лечение и грижа за нелечимо болните пациенти, създава усещането за отсъствие на държавата и провокира пациентите и техните семейства сами да търсят подкрепа и помощ за облекчаване на болките и страданията.

Целта на настоящия анализ е да се представи съществуващата нормативната рамка, въз основа на която се предоставя палиативно лечение и грижа в Република България. Да се обобщи изчерпателността на нормативната дефиниция, както и да се направят релевантни препоръки за оптимизация на уредбата, с оглед констатираните празноти в нея. Прочетете цялата статия тук.

Още по темата