Начало Ново на сайта Възможности за разширение на масовия скрининг на новородени в България: Проучване сред медицински специалисти

Възможности за разширение на масовия скрининг на новородени в България: Проучване сред медицински специалисти

by informer
276 views

Георги Искров, Вяра Ангелова, Боян Бочев, Васка Вълчинова, Теодора Генчева, Десислава Джулева, Юлиян Дичев, Таня Недкова, Мария Палкова, Анелия Тютюкова, Мария Христова, Елеонора Христова-Атанасова и Румен Стефанов, като част от Института по редки болести , катедра „Социална медицина и обществено здраве“ и Медицински факултет към Медицински университет – Пловдив проведоха всеобхватно проучване за гледните точки на специалисти по педиатрия, неонатология, медицинска генетика и биохимия за разширяване на обхвата на заболяванията, включени в масовия скрининг на новородени в България.

Настоящото проучване със заглавие „Възможности за разширение на масовия скрининг на новородени в България: Проучване сред медицински специалисти” е публикувано в престижното международно списание „International Journal of Neonatal screening” (Impact factor: 3.5).

Определянето на обхвата на програмата за скрининг на новородени представлява сложно предизвикателство в здравната политика. Това изследване има за цел да проучи мнението на специалисти по педиатрия, неонатология, медицинска генетика и биохимия относно потенциалното разширяване на болестния панел за масовия скрининг на новородени в България. Проведен като онлайн проучване от март до май 2022 г., въпросникът представя 35 заболявания, които потенциално могат да бъдат включени в българския панел за масов скрининг на новородени. Участниците, когато подкрепят конкретно заболяване, трябва да обосноват своята позиция, оценявайки дали то съответства на десетте принципа на Уилсън и Юнгнер.

Резултатите показват значително разбиране за съществуващата програма за масов скрининг на новородени в България, като преобладващото мнозинство (97,4%) изразява подкрепа за разширяване на панела и вклчване допълнителни заболявания. Трябва да се отбележи, че четири заболявания получават повече от 50% одобрение за включване: кистозна фиброза (87,0%), таласемия (72,7%), спинална мускулна атрофия (65,6%) и класическа галактоземия (59,1%). Възприемането на дадено състояние като важен здравен проблем се очертава като най-значимия фактор при набирането на подкрепа. Притесненията са основно съсредоточени около разходите, свързани с диагностиката и лечението.

Резултатите от това проучване подчертават необходимостта от специфични за страната икономически оценки и допълнителни изследвания, включващи различни заинтересовани страни, като правителствени институции, платци и пациентски организации, за цялостно разбиране и ориентиране в сложния пейзаж на изготвянето на политики за скрининг на новородени. Прочетете цялата статия тук.

 

Още по темата