Начало Ново на сайта Епидемиология на IgA нефропатията

Епидемиология на IgA нефропатията

by informer
216 views

IgA нефропатията (ORPHA код: 34145) е рядко, имуномедиирано бъбречно заболяване, което прогресира с времето и е важен фактор за бъбречна недостатъчност в глобален мащаб. Тази статия предоставя нова информация за епидемиологията на това рядко бъбречно заболяване. Анализът на авторите, д-р Елена Митова и д-р Георги Стефанов от Института по редки болести в Пловдив и проф. д-р Юлиан Ананиев от катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология”, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, дава възможност за  изяасняване на епидемиологията на IgA нефропатията в България.

Диагнозата на IgAN може да бъде потвърдена само чрез извършването на пункционна бъбречна биопсия, която се явява „златен стандарт“ в диагностиката на този вид бъбречни заболявания. В рамките на 10–20 години от поставяне на диагнозата близо 50% от пациентите с IgAN развиват терминална бъбречна недостатъчност, налагаща хемодиализа и бъбречна трансплантация. Съществуват доказателства, че епидемиологията, клиничната картина, прогресията на заболяването и дългосрочните резултати при IgAN се различават в различните етнически популации по света. Цел на настоящата публикация е да анализира епидемиологични данни за IgA нефропатията и да направи прогноза за разпространението на това заболяване в България. Прочетете цялата статия тук.

Още по темата