Начало Ново на сайта НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ХОРА СТРАДАЩИ ОТ ХРОНИЧНА МИЕЛОГЕННА ЛЕВКЕМИЯ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ХОРА СТРАДАЩИ ОТ ХРОНИЧНА МИЕЛОГЕННА ЛЕВКЕМИЯ

by admin
840 views

Лице за контакти:
Христофор Христов

Имейл адрес

hml@abv.bg

laura300593@gmail.com

Пощенски адрес:

гр. Ловеч, ж.к.”Младост” бл. 321 вх.В ет.3 ап.8

Телефон:
0884002112

Интернет сайт:
www.hml-bg.com

Цели и задачи
Основна цел и задача на сдружението е да съдейства и помага на всички пациенти с ХМЛ и други заболявания на територията на Република България при лечението и снабдяването с лекарства, съответните консумативи, диетични храни, здравна просвета и запознаване с последните достижения на медицината в борбата с тези заболявания, подпомагане на социално слабите от тях и тези, които се нуждаят от грижи и социалната им адаптация и личностна реализация.

–––––––––––––––––––––––––
Last modification: 10:24 22.08.2008
–––––––––––––––––––––––––

Още по темата