Начало Ново на сайта АСОЦИАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С НАСЛЕДСТВЕН АНГИОЕДЕМ

АСОЦИАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С НАСЛЕДСТВЕН АНГИОЕДЕМ

by admin
1,1K views

Лице за контакти:
Йорданка Петкова

Адрес:

ул. „Йордан Ковачев” 8, гр. Пловдив

Телефон:
0886 518 267

Електронна поща:
nae_08@abv.bg

Интернет сайт:

www.naebg.eu

Управителен съвет:
Йорданка Петкова – председател

Мариан Иванов – член на УС

Цветан Александров – член на УС

Дейности:
• защита правата на пациентите
• подпомагане, обединяване и информиране на пациентите
• запознаване на обществото с особеностите на заболяването
• създаване на контакти и диалог между асоциацията и ръководни органи и институции в Република България, имащи отношение към наследствения ангиоедем
• оказване на съдействие при диагностициране и лечение на наследствения ангиоедем
–––––––––––––––––––––––––
Last modification: 11:53 08.06.2018
–––––––––––––––––––––––––

Още по темата