Начало Ново на сайта Преход на юноши с рядко заболяване към медицински грижи за възрастни: резултати от общонационален германски проект

Преход на юноши с рядко заболяване към медицински грижи за възрастни: резултати от общонационален германски проект

by informer
165 views

Процесът на преход от педиатрични/юношески към медицински грижи за възрастни е от изключителна важност за бъдещото здраве на подрастващите с хронични заболявания и създава още повече трудности в контекста на редките заболявания (РЗ). Екипите за педиатрични грижи са изправени пред предизвикателството да предоставят информация и структури, подходящи за подрастващите. В този доклад е представен структуриран преходен път, който е фокусиран върху пациента и е приемлив за различни РЗ.

Преходният път за юноши на 16 и повече години е разработен и внедрен като част от многоцентрово проучване в 10 университетски болници в Германия. Ключови елементи от пътя включваха: оценка на знанията и нуждите на пациентите, свързани със заболяването, сесии за обучение/образование и консултиране, структурирана епикриза и назначаване на среща за прехвърляне съвместно с педиатъра и специалиста за възрастни. Координаторите по специфични грижи от участващите университетски болници отговарят за организацията и координацията на процеса на прехода.

Преходният път, описан в този доклад, успява да подобри здравната грамотност при юноши с РЗ и може да бъде приложен от екипи за педиатрични грижи във всяка специалност по РЗ. Обучението на пациентите е постигнато главно чрез индивидуализирано обучение и консултиране. Прочетете цялата статия тук.

 

Още по темата