Начало Водещи новини Screen4Care – изкуствен интелект и редки болести първи резултати 30.09.2023

Screen4Care – изкуствен интелект и редки болести първи резултати 30.09.2023

by informer
662 views

Доц. Георги Искров, доц. Ралица Райчева и проф. Ричард Рьотгер като част от проекта Screen4Care, който стартира през 2021г., представиха първи резулти от проучванията си по време на XIV Национална конференция за редки болести и лекарства сираци – 30.09.2023. Основната цел на Screen4Care е да ускори поставянето на точна диагноза при хората с редки заболявания чрез прилагане на генетичен скрининг при новородени и разработване на иновативни дигитални решения.

Проф. Ричард Рьотгер е ръководител катедра по „Математика и компютърни науки“ на университета на южна Дания. Проф. Рьотгер се фокусира основно върху разработването на ефективни алгоритми за анализ на биологични мрежи и широкомащабни набори от биомедицински данни. Акцентът на неговата работа е върху неконтролираното машинно обучение и интегрирането на разнородни набори от данни. Проф. Рьотгер представи предизвикателствата и възможностите на прилагането на машинното самообучение в клиничната практика.

Георги Искров е доцент по икономика на здравеопазването в Медицински университет – Пловдив. От 2008 г. е част от екипа на Институт по редки болести, където участва в редица национални и европейски проекти. Доц. Искров представи резултатите от проучване проведено сред медицински специалисти работещи в европейските референтни мрежи относно готовността им за интегриране на машинно самообучен изкуствен интелект в практиката си.

Доц. Ралица Райчева е Магистър по макроикономика, доктор по медицина, научна специалност „Икономика на здравеопазването“. Доц. Райчева презентира резултати от изследване, публикувано в престижното международно списание: Frontiers in Public Health (Impact factor: 5,2; Cite score: 3,8) секция Public Health Policy. Проучването се фокусира върху предизвикателствата при картографирането на европейските бази данни за редки болести, свързани с технологии за скрининг, базирани на машинно самообучение (МС) и изкуствен интелект. Можете да прочетете цялата статията тук.

Проектът Screen4Care EU-IMI е финансиран от Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (JU) съгласно споразумение за безвъзмездна подкрепа № 101034427. JU получава подкрепа от програмата за научни изследвания и иновации Horizon 2020 на Европейския съюз и EFPIA.

 

Още по темата