Начало Ново на сайта Диагностично забавяне при саркоидоза

Диагностично забавяне при саркоидоза

by informer
86 views

Саркоидозата е хронично възпалително грануломатозно заболяване с неизвестна причина. Забавянето на диагнозата може да доведе до прогресия на заболяването. Целта на това проучване е да направи преглед на текущата литература и да определи цялостното диагностично забавяне на саркоидозата, факторите, свързани  с него, и опита на хората със саркоидоза.

Идентифицирани са 374 заглавия, от които 29 проучвания са включени в изследването, с извадка от 1531 (694 жени, 837 мъже). Средното закъснение при диагностициране на саркоидоза е почти 8 месеца, което има ефект върху лечението и проследяването на пациентите. От друга страна, има оскъдни доказателства за опита със забавяне на диагнозата и свързаните с това фактори. Добиване на информация за опита на хората, при търсене на правилната диагноза, е жизненоважно за придобиване на представа за факторите, които могат да допринесат за забавяне, и впоследствие да се разработят стратегии, инструменти и обучителни дейности, насочени към повишаване на осведомеността на клиницистите и обществото за това рядко състояние. Прочетете цялата статия тук.

Още по темата