Начало Ново на сайта Наличност и достъп до лекарства сираци за редки онкологични заболявания в България: Анализ на закъснението на достъпа до лечение и публичните разходи

Наличност и достъп до лекарства сираци за редки онкологични заболявания в България: Анализ на закъснението на достъпа до лечение и публичните разходи

by informer
185 views

Костадин Костадинов, Ивелина Попова-Сотирова, Юлияна Маринова, Нина Мусурлиева, Георги Искров и Румен Стефанов като част от Институт за редки болести и Медицински университет Пловдив, проучват наличността и достъпа до лекарства сираци за редки онкологични заболявания в България, с цел да се отговори на нуждата от неговото подобряване. Това изследване дава представа за предизвикателствата, пред които са изправени пациентите с редки карциноми при достъпа до лечение и е публикувано в престижното международно списание „Cancers “(Impact factor: 5.2)

Редките онкологични заболявания се определят с годишна заболеваемост по-малка от 6 на 100 000. Имайки прилики с редките заболявания, те са свързани със значителни неравнопоставености в здравеопазването поради сложността на диагностиката и забавения достъп до лечение. Тази ситуация се задълбочава още повече в страните от Югоизточна Европа като България, където ограничените публични ресурси и опит подчертават необходимостта от допълнителна политика и изследвания на редките онкологични заболявания.

Това проучване цели да проучи наличността и достъпа до лекарства сираци за редки видове карциноми в България за периода 2020–2023 г. Сравняват се данни както от Европейския съюз, така и от национални публични източници, за да се оцени броят на наличните и достъпни лекарства сираци за редки онкологични болести, забавянето от разрешение за употреба до реимбурсация, динамиката на публичните разходи и регионалните различия при достъпа. Съпоставени са и основните характеристики лекарствата сираци за онкологични и неонкологични заболявания.

Само 15 от 50 онкологични лекарства сираци, които са разрешени от Европейската агенция по лекарствата, са достъпни за пациенти с редки онкологични заболявания в България. Средното време за забавяне между разрешението за употреба от Европейската агенция по лекарствата и включването в българския Позитивен лекарствен списък е 760 дни. Общите разходи за всички лекарства сираци за редки видове карциноми възлизат на 74 353 493 евро от 2020 г. до 2023 г. Бюджетното въздействие на тази група се е повишило от 0,24% на 3,77% от общите публични разходи за лекарствени продукти за периода на проучването.

Пациентите с онкологични заболявания представляват уязвима популация, която често е изправена пред ограничен или никакъв достъп до лечение. Тази статия призовава за целенасочени европейски и национални политики за справяне с това неравенство. Прочетете цялата статия тук.

Още по темата