Начало Ново на сайта БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХЕМОФИЛИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХЕМОФИЛИЯ

by admin
2,4K views

Лице за контакти:

Виктор Паскалев

Йордан Недевски

Адрес:

ж.к. Хиподрума бл. 120 вх. А ап. 6

София 1612

Телефонен номер:

02 / 47 83 964

Факс:

02 / 48 97 301

Електронна поща:

office@hemo-bg.org

Интернет адрес:

http://hemo-bg.org

Youtube URL адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCQcC_R46z7qv0Pd5Pxpx5yg

Регионални представители: 
София – г-жаПетя Саздова, e-mail: sazdova.p@hemo-bg.org, тел. +359 889 402 432;

Пловдив – г-жаМария Сотирова, e-mail: sotirova.m@hemo-bg.org, тел. +359 899 894 479;

Варна – г-жа Мирена Мънзова-Иванова, e-mail: manzova.m@hemo-bg.org, тел. +359 888 116 685;

Плевен – г-н Бойко Гаргов, e-mail: boyko.g@hemo-bg.org, тел. +359 883 367 111.

Управителен съвет:

Виктор Паскалев – председател
Йордан Недевски – зам.-председател на УС
Анна Бешкова – член на УС
Николай Цонев – член на УС
Емилия Андреева – член на УС

Приоритети на асоциацията:

  •  Създаване на национален работен план за лечение и профилактика и адекватни  политики за лечение на хемофилия А, хемофилия B, болест на Фон Вилебранд и другите редки коагулопатии;
  • Подобряване на диагностицирането, лечението и контрола на лечението на болните от хемофилия А, хемофилия B, болест на Фон Вилебранд и другите редки коагулопатии;
  •  Повишаване на капацитета (знания и умения) на пациентите относно заболяването;
  • Повишаване на капацитета (знания и умения относно заболяването) на родителите на деца болни от хемофилия А, хемофилия B, болест на Фон Вилебранд и другите редки коагулопатии;
  • Изграждане на мрежа между физиотерапевтите и рехабилитаторите, работещи с пациенти с хемофилия, болест на Фон Вилебранд и другите редки коагулопатии с цел по-добро качество на живот на тези пациенти;
  • Запознаване на обществото със заболяването хемофилия А, хемофилия B, болест на Фон Вилебранд и другите редки коагулопатии и информиране за проблемите свързани с тях;
  • Преодоляване и противопоставяне на дискриминацията и стигматизацията на пациентите с хемофилия А, хемофилия B, болест на Фон Вилебранд и другите редки коагулопатии;

 

–––––––––––––––––––––––––
Last modification: 12:12 15.06.2018
–––––––––––––––––––––––––

Още по темата