Начало За нас Защита на личните данни

Защита на личните данни

by admin
763 views

––––––––––––––––––––––––––––
ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
Информацията в този сайт се предоставя напълно безплатно с общообразователна цел и не трябва да служи за самодиагностика или самолечение. При наличие на здравен проблем, следва да се обърнете към личния/лекуващ лекар!
––––––––––––––––––––––––––––

Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Информационният Център по Редки Болести и Лекарства Сираци (ИЦРБЛС) е длъжен и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити Вашите лични данни от нерегламентирано използване.

Вие имате право да отправите писмено заявление до ИЦРБЛС, с което можете да искате:

•  потвърждение за съществуване на лични данни, отнасящи се до Вас
•  актуализиране или поправяне на данни
•  да се обоснове законосъобразността на съхранението и обработването на личните Ви данни
•  да се забрани на ИЦРБЛС да предоставя изцяло или частично обработените Ви лични данни за търговска информация, реклама или пазарно проучване
•  да поискате да бъдете информирани, преди личните Ви данни да се разкрият за първи път

Предоставяне на лични данни на трети лица се допуска, когато:

•  съответното лице изрично е дало съгласието си
•  източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи обществена информация
•  във връзка със защитата на живота и здравето на съответното физическо лице, както и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки затова
•  е необходимо на органите на съдебната и изпълнителната власт и за защита на конкуренцията и потребителите и това е установено със закон
•  са необходими за целите на научни изследвания или за статистически цели и данните са анонимни

За въпроси и коментари относно защитата на Вашите лични данни от нас, моля обърнете се към:
Информационен Център по Редки Болести и Лекарства Сираци
бул. „Васил Априлов“ 15 А
4002 Пловдив
е-майл: info@raredis.org

–––––––––––––––––––––––––
Last modification: 13:49 16.01.2011
–––––––––––––––––––––––––

Още по темата