Начало Patient associations АСОЦИАЦИЯ АНИРИДИЯ БЪЛГАРИЯ

АСОЦИАЦИЯ АНИРИДИЯ БЪЛГАРИЯ

by admin
1,K views

Лице за контакти:

Елена Цонева

Адрес:

ж-к Люлин Център,
ул.“Арх. Георги Ненов“ 31,
1324 София, България

Телефон:

0878 55 42 25

Електронна поща:

office@aniridiabg.eu

Интернет сайт

http://aniridiabg.eu/

Управителен съвет:

Елена Цонева – председател

Ива Петрова – член на УС

Гергана Костадинова – член на УС

Таня Балабанова – член на УС

Биляна Русева – член на УС

Йорданка Николова – член на УС

Огнян Петков – член на УС

 

Цели на асоциацията:

  • Да защитава  правата на хората с аниридия
  • Да подпомага  обединяването, насърчаването  и  информирането  на хора с аниридия  и адаптирането им към обществото
  • Да подпомага  професионалното  развитие  и  квалификация  на  изследователите и медиците в областта,  свързана с диагностиката, лечението и рехабилитацията на аниридия
  • Да запознава  обществото с особеностите на заболяването,  диагностицирането,  лечението и рехабилитацията на аниридия,  както и с физиологическите и психологически последствия от него
  • Да насърчава  и подпомага  развитието  на  изследвания  за аниридия в България и в чужбина
  • Да създава  контакти  с  подобни  организации  в  страната  и  чужбина
  • Да осъществява  контакти  и  постоянен  диалог  между  Асоциацията  и ръководните органи  и  институции  в  Р. България,  имащи отношение към това заболяване /Министерство на здравеопазването,  Министерство на труда и социалната политика,  Национална здравно осигурителна каса,  Агенция по лекарствата,  Национална трудово експертна лекарска комисия и др./
  • Да предприема  мерки за преодоляването на емоционалните последствия от заболяването,  както и  професионална преквалификация и социална рехабилитация на хората с аниридия
  • Да осигурява  средства за лечение и подпомагане на болните от  аниридия  в България и чужбина

 

 

 

 

—————————————————————————
Last modification: 13:29 12.06.2018
—————————————————————————

Още по темата