Начало Ново на сайта 10-ти Международен симпозиум – Оценка на здравни технологии и неонатален скрининг

10-ти Международен симпозиум – Оценка на здравни технологии и неонатален скрининг

by informer
147 views

10-ти МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ И НЕОНАТАЛЕН СКРИНИНГ

5 Април 2024 г., Новотел София

 Институтът по редки болести традиционно е домакин на международни симпозиуми за оценка на здравните технологии. Тази година за 10-ти път предстои да се проведе събитие на 5.04.2024 г. (петък) в град София от 09:30 часа на територията на хотел Новотел, София.

Основна тема на симпозиума е „Оценка на здравни технологии и неонатален скрининг”.

В събитието ще вземат участие международно признати лектори от Холандия и Италия:

  • Питър Шиелен, директор на офиса на Международното дружество за неонатален скрининг (ISNS), експерт по въпросите на качеството и стандартизацията на неонаталния скрининг и редактор на научното списание International Journal of Neonatal Screening;
  •  д-р Марко Маркети, директор на Националния център за оценка на здравни технологии при AGENAS и отговорен за координацията на националната мрежа за скрининг на новородените в Италия, която включва 20 регионални центъра и 600 лаборатории, както и водещ на проекта HTA & SNE, чиято цел е да разработи методология и инструменти за оценка на здравни технологии, приложими към скрининга на новородените;
  •  д-р Доменика Тарушо, експерт по генетични и редки болести, неонатален скрининг и епидемиологични регистри, член на Европейската мрежа за неонатален скрининг (ENNS) и на Европейската мрежа за редки болести (EUCERD). Д-р Тарушо е с международно признание за разработване и прилагане на законодателна рамка, която установява национален скрининг за над 40 заболявания при новородени в Италия.

Панелът с лектори от медицински специалисти от България включва:

  • проф. Ива Стоева, специалист по педиатрия, детска ендокринология и болести на обмяната, ръководител на лабораторията по неонатален скрининг и функционална ендокринна хормонална диагностика, както и на националната програма за неонатален тиреоиден скрининг и скрининг програмата за надбъречнокорова хиперплазия към СБАЛДБ, „Проф.Иван Митев”, гр. София;
  •  проф. Алексей Савов, началник на Националната Генетична Лаборатория, СБАЛАГ „Майчин дом“, експерт по молекулярна биология и генетика, отговарящ за националната програма за неонатален скрининг за фенилктенурия;
  •  доц. Снежина Кандиларова, специалист по клинична имунология към клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМБАЛ „Александровска“, член на Експертния съвет по клинична имунология;
  • доц. Георги Искров, доцент по икономика на здравеопазването към катедра „Социална медицина и обществено здраве“, Медицински университет – Пловдив. От 2008 г. е част от екипа на Институт по редки болести, където участва в редица национални и европейски проекти. Специалист по оценка на здравните технологии с фокус върху иновативните терапии за редки заболявания. Научните интереси на доц. Искров са свързани с обществено здравните аспекти на редките болести и лекарствата сираци.
  • проф. Румен Стефанов, председател на Комисията по редки заболявания към МЗ, Международната общност за сътрудничество при редките болести и лекарства сираци (ICORD), представител на ORPHANET за България, участник в редица Европейски проекти в областта на редките блести и неонаталния скрининг. Част от екипа на научен проект Screen4Care приоритет на европейската комисия, който има за цел да съкрати времето за диагностициране на редки болести чрез използване на генетичен скрининг при новородените и съвременни методи за анализ базирани на изкуствен интелект.

Събитието събира заедно всички заинтересовани страни – представители на академичната общност, експерти и представители на здравните власти и индустрията, както и на пациенти от Националния алианс на хората с редки болести.

X-ти международен симпозиум за оценка на здравни технологии е част от инициативите на Институт по редки болести подкрепящи постигането на основната му цел – подобряване на здравните грижи и живота на хората с редки болести.

Още по темата