Начало Ново на сайта Стратегия при хирургичното лечение на кистичен вестибуларен шваном: доклад на случай

Стратегия при хирургичното лечение на кистичен вестибуларен шваном: доклад на случай

by informer
143 views

Доброкачествените тумори, наречени вестибуларни шваноми, произхождат от осмия черепномозъчен нерв и имат променлива естествена история. Клинично и рентгенологично солидният вариант се отличава от формите на кистични вестибуларни шваноми, рядка доброкачествена подгрупа.

В тази статия е представен клиничен случай на 67-годишен пациент, постъпил в клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина” с клинична изява на пареза на десния лицев нерв, атаксия, промяна на вкуса и шум в дясното ухо от няколко месеца. ЯМР открива кистичен шваном в десния понтоцеребеларен ъгъл (Samii – 4a, Koos – IV). Извършена е дясна субокципитална краниектомия с използване на ретросигмоиден достъп под обща анестезия. Интраоперативно е открит жълтеникав кистичен тумор, заедно с ясно очертание от околния паренхим. Чрез микрохирургична техника, невромониторинг и невроендоскопска техника, субтотална резекция на кистите е осъществена. Постоперативни усложнения не са наблюдавани. Прочетете цялата статия тук.

Още по темата