Начало Ново на сайта Рядък случай на тромботичната тромбоцитопенична пурпура

Рядък случай на тромботичната тромбоцитопенична пурпура

by informer
440 views

Тромботичната тромбоцитопенична пурпура (TTП) се смята за рядка причина за исхемичен инсулт (ИИ). В този доклад се представя случай на новодиагностициран пациент с придобита имунно-медиирана тромботичната тромбоцитопенична пурпура (иTTП), при който се развиват два исхемични инсулта за период от 48 часа. 59-годишен мъж с диабет е докаран в болницата 24 часа след началото на симптомите, включително левостранна хемипареза, дизартрия и нарушение в съзнанието. Извършена е компютърна томография на мозъка със съмнение за остър исхемичен инсулт, показващ инфарктни лезии в зоната на дясната, средна, церебрална артерия (MCA). Пациентът не отговаря на условията за тромболитична терапия поради забавяне на приема. През следващите 24 часа неврологичното състояние на пациента се влошава и втората комютърна томография на мозъка показа нови исхемични лезии. Първоначалната лабораторна оценка показва тромбоцитопения без данни за анемия. Въпреки това, през следващите дни тромбоцитопенията прогресира и се разви микроангиопатична хемолитична анемия (MAHA) и се потвърждава диагнозата Тромботичната тромбоцитопенична пурпура. Пациентът се подлага на плазмотрансфузия и на пулсова терапия с интравенозен метилпреднизолон. Добавя се и Rituximab поради рефрактерното протичане на заболяването. След продължителен болничен престой, той има значително неврологично възстановяване и е дехоспитализиран. Тромботичната тромбоцитопенична пурпура трябва да се има предвид при всеки пациент с исхемичен инсулт и с тромбоцитопения или анемия без други симптоми на TTП. Прочетете цялата статия тук.

Още по темата