•  
  • Начало
  • Дейности
  • Редки болести
  • Регистри
  • ЦОЗТА
  • МЦ РареДис
  • Бюлетин
  • За нас
 • Рекламна политика

  Отпечатай | сряда 16 януари 2008 | 9 138 прочита

  В момента, на интернет сайта на ИЦРБЛС няма съдържание с рекламна цел или рекламиране на спонсори.

  При публикуването на актуални новини и предоставянето на здравна информация с образователна цел на посетителите на нашия сайт ние не допускаме и не използваме реклами със здравно съдържане. Външни рекламодатели не могат да повлияят на прецизността на предоставяната информация и поддържаме строга политика на редакционна независимост. ИЦРБЛС не е обвързан с продажба на продукти. Поддържаме пълна редакционна самостоятелност по отношение съдържанието на предоставяната от нас информация. Спонсори или други рекламодатели нямат право да променят съдържанието на информацията на сайта на ИЦРБЛС.

  Не приемаме за рекламиране продукти с фалшиви, подвеждащ, неефективен, опасен характер, а така също и продукти оръжия, алкохол, цигари, порнографски продукти. Не предоставяме и не продаваме на трети лица информация, която би довела до идентификация, разкриване на лични данни и медицински статус. ИЦРБЛС не приема за публикуване статии съдържащи скрита реклама на продукти и/или услуги. Новини или статии, публикувани на www.raredis.org, биха могли да съдържат линкове към сайтове на компании, на които има информация от подобен характер, които не са под контрола на www.raredis.org. В определени случаи www.raredis.org предоставя анонимна сумарна статистическа информация за използването на сайта и степента на натовареност. Тази информация няма връзка с индивидуалните потребители и е напълно анонимна.

  –––––––––––––––––––––––––
  Last modification: 14:01 16.01.2011
  –––––––––––––––––––––––––

  Copyright © 2017 | ИРБ - България | Условия за ползване | Защита на личните данни | Рекламна политика |